Džon Mauntford je direktor za međunarodne odnose Udruženja koledža.U ovom kratkom videu Džon objašnjava kako ovo udruženje sarađuje sa školama i koledžima, na koji način osigurava da se u obrazovnim institucijama stiču osnovne veštine koje odgovaraju potrebama poslodavaca, i kako ta činjenica učenicima omogućava da škole napuste sa iskustvom i veštinama koje su relevantne i korisne za svet rada. Džon iznosi i neke od prednosti postojećeg sistema stručnog osposovljavanja u Velikoj Britaniji.