Kako bismo učenicima stručnih škola pomogli da pronađu posao ključno je znati koje veštine su tražene na tržištu rada, a da bismo to saznali neophodna je saradnja obrazovnih institucija sa poslodavcima. Nastavne planove i programe treba razvijati kroz redovnu komunikaciju sa poslodavcima, a učenike bi trebalo da povezujemo sa poslodavcima mnogo pre nego što završe svoje obrazovanje.