Džon Parks je trenutno šef komercijalnog sektora u SEMTA (Science, Engineering, Manufacturing and Technologies Alliance), i član Britanske federacije za razvoj veština.

U ovom videu Džon objašnjava pristupe koji se u Velikoj Britaniji koriste za uključivanje poslodavaca u proces stručnog obrazovanja - što predstavlja glavni adut tog obrazovnog sistema. Džon objašnjava i šta je Britanska federacija za razvoj veština i kako ona doprinosi ovom sektoru.