Pravo bogatstvo resursa koji se tiču glasa učenika dostupni su besplatno online, a mi smo želeli da naše čitaoce uputimo na najbolje primere i materijale koji dolaze iz Velike Britanije. Preporučujemo da istražite linkove koji se nalaze u daljem tekstu kao i da razmislite koji od materijala može da se koristi ili adaptira za korišćenje u vašoj zemlji. Takođe smo jako zainteresovani da čujemo o sličnim materijalima koji se možda nalaze u institucijama naših čitalaca. Ukoliko možete da ih podelite sa nama pišite nam na e-mail.  

Primeri dobre prakse sa Ofsteda, telo koje vrši kontrolu u školama i koledžima u Velikoj Britaniji

Ofsted je telo koje vrši kontrolu u školama i koledžima u Velikoj Britaniji. Krucijalni deo kontrole čini i deo koji poverava u kojoj meri su učenici uključeni u kvalitet nastave a Ofsted je razvio veliki broj primera koji dobro ilustruju kako se može uključiti glas učenika. VEE je naročito bio impresioniran materijalima iz studije slučaja sa Čičester koledža u Engleskoj; kao i njihovom "License to Observe" nagradom. "Hot or Not" vežba kao i godišnja konferencija učenika su obuhvaćeni studijom slučaja koja je ovde objavljena, dok se ostali primeri dobre prakse mogu pronaći ovde.

Asocijacija koledža podržava ulogu Učenika guvernera

U Velikoj Britaniji, često pričamo o ulozi "Učenika guvernera" kada se spomene tema glasa učenika. Ovaj pojam zahteva pojašnjenje, i usko je povezan sa načinom na koji se koledžima upravlja na nacionalnom nivou. U Velikoj Britaniji, centralna i lokalna uprava delegira veliki deo odluka samim koledžima. Ipak, s obzirom na to da su koledži finansirani iz javnog budžeta, ove institucije su u obavezi da formiraju nezavisni odbor, koji se naziva Odbor guvernera, koji se sastoji od članova lokalne zajednice i čiji posao jeste da nadgleda aktivnosti i potrošnju koledža.

Pored članova lokalne zajednice, mnogi koledži uključuju i jednog Učenika guvernera koji bi predstavljao glas učenika. Engleska asocijacija koledža je kreirala odličan priručnik koji daje smernice koledžima na temu postavljanja Studenata guvernera. Istražite niz materijala na temu glasa učenika, ili pogledajte priručnik Asocijacije koledža.

Karlšelton koledž priručnik na temu predstavnika razreda

Kreiranje organizacione kulture u kojoj se učenici osećaju kao da se njihovo mišljenje vrednuje nije uvek jednostavno. Sistem "predstavnika razreda" u kojem svaki razred bira svog predstavnika koji bi zastupao njihovo mišljenje ispred akademskog i osoblju iz uprave, veoma je rasprostranjen pristup. Jako je efikasan jer daje učenicima mogućnost da daju povratne informacije anonimno i precizno.

Nama se jako dopada priručnik Karlšelton koledža koji je kreiran za njihove predstavnike razreda a koji na veoma jasan i precizan način objašnjava njihovu ulogu i obaveze. Istražite ovaj korisni materijal kao i druge koje je razvio Karlšelton, a izdat od strane Fondacije za edukaciju i trening "Excellence Gateway".