Dobrodošli u martovsko izdanje magazina Vocational Education Exchange.

Inkluzivno obrazovanje je veoma široka i važna tema zbog čega smo rešili da joj posvetimo i ovo izdanje. Ovog meseca ćemo istraživati na koji način možemo da poboljšamo šanse za uspeh učenika sa smetnjama u razvoju, saznaćemo koje su dobre strane saradnje sa sportskim klubovima u radu sa mladima iz siromašnih sredina i analizirati primer koji pokazuje kako međunarodna saradnja dovodi do boljih rezultata u inkluzivnom obrazovanju. Pored toga, pokazaćemo vam kako vaši učenici mogu da se prijave za besplatni internet kurs kuvanja.