U prethodnim izdanjima magazina Vocational Education Exchange, objavili smo veliki broj tekstova koji istražuju na koji način praksa na radnom mestu, koja se sprovodi u okviru stručnog obrazovanja, može da spremi učenike za njihov budući posao – linkovi ka ovim tekstovima se nalaze na dnu strane. Ovog meseca analiziramo na koji način Akademija Foksez primenjuje ovaj pristup kako bi pomogla učenicima sa smetnjama u razvoju.

Akademija Foksez se nalazi na obali blizu popularnog odmarališta Somerset. Zbog svoje lokacije, akademija je u mogućnosti da ponudi odlične programe stručnog obrazovanja u oblasti hotelijerstva polaznicima sa različitim smetnjama u razvoju.

Ova institucija svojim učenicima pruža radno iskustvo u oblasti keteringa, menadžmenta u hotelijerstvu i održavanja. Kroz stavljanje akcenta na mogućnosti za zaposlenje učenika, akademija ih podstiče da postanu samouvereni, nezavisni i da preuzmu odgovornost za svoje odluke.

Četiri načina na koje Akademija Foksez pomaže učenicima sa smetnjama u razvoju:

Organizovanje nastave u radnom okruženju

Organizovanje nastave u samom hotelu, akademija priprema učenike za njihovo buduće radno mesto od prvog dana programa. Od samog početka, osoblje podstiče učenike da počnu sa obavljanjem aktivnosti kao što su priprema jela ili poslovi održavanja.

U početku je učenicima obično potreban visok stepen podrške, ali se vremenom on smanjuje dok učenici polako razvijaju veštine u odabranoj oblasti.

Organizovanje nastave u radnom okruženju pomaže učenicima da primene stečeno znanje. Pored toga, učenici su u mogućnosti da steknu i "meke" veštine kao što su odgovaranje na žalbe klijenata ili kako reagovati kada dođe do određene greške.

"Verujemo da je najvažniji faktor za odlično stručno obrazovanje to da se ono odvija u realnom okruženju sa stvarnim korisnicima. Usvajanje radne etike i osobina kao što su preciznost, rad u timu, briga o korisniku i vođenje računa o sopstvenom izgledu učenicima omogućavaju da pronađu zaposlenje i osamostale se nakon koledža". – Keri Mekarti, Menadžer za marketing i finansije

Prilagođene prakse

Pored radnog iskustva koje steknu u okviru akademije, svi učenici imaju i praksu koju obavljaju van hotela. Svaka od njih je prilagođena potrebama učenika, kako po ciljevima koje stavlja pred njih tako i njihovim ličnim željama. Akademija veoma pažljivo analizira potrebe i želje samih učenika kako bi bile u saglasnosti sa iskustvom koje rad kod određenog poslodavca donosi.

Pored toga, akademija učenicima pruža podršku pre i tokom same prakse. Kroz zajednički rad sa poslodavcima i drugim obrazovnim institucijama akademija je u mogućnosti da na osnovu povratnih informacija i analize prilagodi svoje obrazovne programe.

Stručno osoblje

Svi zaposleni imaju radno iskustvo i stručnjaci su u oblasti ugostiteljstva i hotelijerstva, a pored toga imaju i neophodne nastavničke kvalifikacije. Ovo znači da su ne samo stručni u vođenju hotela – hotel nastavlja da radi i tokom praznika za učenike – već i prenošenju svog znanja i veština drugima.

Predavači se trude da ostanu u toku sa standardima i praksama struke kroz posete i rad u organizacijama koje se smatraju liderima u ovoj oblasti. Pored toga, prisustvuju nacionalnim konferencijama i obukama kako bi bili sigurni da stalno unapređuju svoje veštine, i donose nove ideje nazad u akademiju.

Povezivanje učenika sa poslodavcima

Akademija želi ne samo da obrazuje učenike tokom njihovog školovanja, već i da im pomogne da nakon njega bezbolno pređu u poslovni svet. Zaposleni ovo ostvaruju na različite načine.

Tokom praznika, predavači motivišu učenike da pronađu stručne prakse u blizini svojih domova. Pružaju im podršku prilikom prijave za prakse i pripremaju ih za intervju za posao. Kako se približava kraj programa na akademiji, učenici ostvaruju formalnije odnose sa potencijalnim poslodavcima.

Akademija se trudi da održava dobre odnose sa potencijalnim poslodavcima. Na primer, kompanije koje žele da organizuju konferencije i slične događaje se podstiču da izaberu hotel kao mesto gde će se oni održati. Na taj način, poslodavci mogu da se uvere u visok kvalitet usluge koju pružaju učenici akademije. Pored toga, akademija svake godine organizuje događaj kojim se zahvaljuje poslodavcima na njihovom doprinosu.

Pogledajte ceo izveštaj koji je sastavio Ofsted.

Saznajte više o Akademiji Foksez na njihovom sajtu.

Pročitajte tekstove iz ranijih brojeva magazina Vocational Education Exchange koji se bave ovom temom:

Ako želite da podelite svoje mišljenje o ovom tekstu, pišite nam na VEE@britishcouncil.org i priključite se diskusiji. Saznajte kako da predložite svoj tekst za neki od narednih brojeva magazina.