Makedonija podržava mlade sa posebnim obrazovnim potrebama

Iako nas često inspirišu, ponekad se pretpostavlja da događaji koji bi trebalo da podstaknu razmenu znanja, kao što su konferencije, ne vode uvek do trajne saradnje ili bitnih odluka. Međutim, konferencija u Makedoniji je kao rezultat imala projekat za unapređenje inkluzivnog obrazovanja u velikom broju škola u regionu, uključujući i okupljanje tima specijalista posvećenog radu sa učenicima sa dodatnim obrazovnim potrebama u jednoj školi u Skoplju.

U 2014. godini organizovali smo konferenciju kako bismo diskutovali o inkluzivnom obrazovanju.

Konferencija je bila organizovana u saradnji sa Centrom za stručno obrazovanje i treninge, Ministarstvom obrazovanja i nauke u Makedoniji, i partnerima "Open the Window" i OSCE-om. Konferenciju je posetio veliki broj donosioca odluka kao i stručnih i akademskih predstavnika.

Naredne godine, ASUC Boro Petruševski, srednja stručna škola smeštena u Skoplju, koja je učestvovala na prvoj konferenciji, nam se obratila sa predlogom. Iako je prepoznata kao jedna od najinkluzivnijih škola u Makedoniji, i dalje su se susretali sa izazovima i želeli su da poboljšaju svoju sposobnost organizovanja inkluzivne nastave. Ova škola je jedna od šest u Makedoniji kojima je Evropska unija dodelila finansijska sredstva iz regionalonog fonda i obratila nam se sa pozivom za saradnju kako bismo zajedno odgovorili na izazove pred kojima se škola nalazi.

Boro Petruševski je škola koja je posvećena obrazovanju svih učenika bez obzira na njihovo poreklo: veliki broj učenika dolazi iz siromašnih gradskih ali i ruralnih sredina, mnogi su pripadnici različitih etičkim manjinskih grupa i spadaju u grupe koje su pod rizikom da budu društveno izolovane; neki su čak bili žrtve nasilja u porodici. Bez obzira na to što se smatra liderom u inkluzivnom obrazovanju, nastavnici u školi Boro Petruševski imaju učenike sa kojim imaju probleme.

Kako bismo pomogli, u saradnji sa školom smo organizovali drugu dvodnevnu konferenciju kako bismo dodatno razvili ideje o kojima se diskutovalo na prethodnoj, na temu transformacije učenja u praktične rezultate.

Okupili smo predstavnike 14 srednjih stručnih škola, tri osnovne škole, uključujući i jednu obrazovnu ustanovu za decu sa posebnim potrebama i nekoliko univerziteta.

Bili su prisutni i donosioci odluka iz Ministarstva obrazovanja, Ministarstva rada i socijalnih politika i predstavnici 12 nevladinih organizacija. Više od 100 ljudi je prisustvovalo prvom danu konferencije i saznalo više o zakonima Velike Britanije i praksama koje se primenjuju kada je u pitanju inkluzivno obrazovanje. Između ostalog, konferencija se bavila pitanjem kako pomoći učenicima sa poremećajem pažnje i hiperaktivnosti (ADHD) kao i disleksijom i učenicima koji su u riziku od društvene izolacije.

Drugi dan konferencije je bio usmeren na dosta užu temu. Dva konsultanta British Council-a su mnogo manjoj publici ponudila praktične savete kako identifikovati i pomoći učenicima sa dodatnim potrebama pri učenju.

Nakon konferencije, škola Boro Petruševski je odlučila da oformi tim stručnjaka kako bi odgovorila na izazove sa kojima se suočava. Tim će biti posvećen radu sa učenicima sa dodatnim potrebama pri učenju i pokušaće da primeni ideje o kojima se diskutovalo na konferenciji.

British Council će nastaviti svoju saradnju sa školom Boro Petruševski kao i drugim školama u Makedoniji kako bismo delili primere dobre prakse i istražili mogućnosti napretka u obrazovanju.

Kako bi podelili ideje koje su predstavljene na konferenciji sa još širom publikom uključili smo materijale koje su koristili naši konsultanti: deset saveta – okvir za inkluzivnu nastavu i učenje. Nadamo se da će vam ovi materijali pomoći da izađete u susret potrebama svih svojih učenika.

Ako želite da podelite svoje mišljenje o ovom tekstu, pišite nam na VEE@britishcouncil.org i priključite se diskusiji. Saznajte kako da predložite svoj tekst za neki od narednih brojeva magazina.