Nakon detaljne nezavisne revizije nastavnog plana i programa i sistema za proveru znanja koju je za Vels obavio profesor Grejem Donaldson, velška vlada je odlučila da stupi u akciju i sprovede plan za reformu komplentnog nastavnog plana i programa.

“Planiramo da prvi nastavni plan i program potpuno izrađen u Velsu jasno postavi naše principe i prioritete, i prikaže naš ponos i poverenje u Vels kao dvojezičnu naciju. Naš novi nastavni program će izazvati bolje rezultate i više standarde za sve.” – Hju Luis, sekretar za sektor obrazovanja i razvoja veština.

KAKAV JE PLAN?

Planom je naznačeno šta nameravamo da preduzmemo, saradnja sa strukom da bi se ispunio program "Successful Futures". Fokusira se na osam ključnih elemenata za oblikovanje novog nastavnog programa namenjenog učenicima od tri do 16 godina. Ovo su ti elementi:

  • U potpunosti ugraditi sve četiri svrhe nastavnog plana i programa u učenje i iskustvo sve djece i omladine Walesa, bez obzira na školu ili obrazovnu sredinu. 
  • Razviti novi nastavni program obuhvatajući revizijom preporučena područja učenja i iskustva (PUI), ishode učenja i referentne tačke postignutog napretka.
  • Proširiti i promovisati iskustva učenika tako da nastavni plan i program bude ne samo bogat nego i inkluzivan, širok i uravnotežen.
  • Razviti međusobno povezane odgovornosti kreiranjem okvira digitalnih kompetencija ali zadržavajući zamah u pogledu pismenosti i računanja.
  • Omogućiti napredovanje velškog jezika – kako bi se osiguralo da oni koji govore velški ili ga rano nauče mogu da prate sve aspekte nastavnog plana i programa na velškom, a oni koji taj jezik tek uče mogu da napreduju do pouzdane upotrebe jezika u različitim kontekstima.
  • Uspostaviti novi okvir ocenjivanja i vrednovanja koji daje prednost formativnom ocenjivanju i usaglašava sisteme ocenjivanja sa sve četiri svrhe nastavnog programa i ishodima učenja u okviru svakog područja učenja i iskustva zasebno.
  • Izgraditi kapacitete svih praktičara i lidera, uključujući osposobljenost za promišljanje i vrednovanje vlastitog delovanja, osmišljanje i kreaciju relevantnih, izazovnih i podsticajnih nastavnih planova i programa, kao i primenu odgovarajućih pedagoških principa i prakse.
  • Uspostaviti konstruktivan i jasan sistem odgovornosti u skladu sa sve četiri svrhe.

NA KOGA SE ODNOSI?

Kompletnu radnu snagu obrazovnih institucija, partnere u organima vlasti Velsa i širom Velike Britanije, uključujući lokalne vlasti i njihove regionalne organizacije, stručne sindikate, biskupske vlasti, upravna tela i Estyn (inspekcijsko telo Velsa). 

Napomena: Iako je ova reforma nastavnog programa namenjena velškim institucijama, svako ko danas radi u obrazovanju može iz ovog plana da izvuče pouke i prilagodi ih svojim potrebama.

Možete da pročitate i "Successful futures", inicijalni izveštaj profesora Donaldsona, od kojeg je krenuo ovaj plan za reformu nastavnog programa.

Spoljni linkovi