Grupa koledža Hol nedavno je okončala projekat usmeren na obrnuto učenje i njegove potencijalne koristi u stručnom obrazovanju. Evo kakva su njihova iskustva.

PREGLED ANALIZE 

Ova analiza ispituje primenu modela obrnutog učenja u višem stručnom obrazovanju kroz naš projekat "Learning Futures: Improving Success by Flipping the Learning". Projekat se odvijao u četiri predmetne oblasti: građevinarstvo, inženjering, kozmetičarsko-frizerski smer i ugostiteljstvo, kao i više obrazovanje, i u svakom smo testirali različite modele obrnutog učenja. Želeli smo da procenimo uticaj ovog pristupa na osoblje, kao i na zadovoljstvo i rezultate učenika.

KOME MOŽE DA BUDE KORISNA OVA ANALIZA?

Analiza je izuzetno bitna za:

ljude koje zanima kako primena obrnutog pristupa učenju može da koristi stručnom obrazovanju

menadžere koji traže dokaze o uticaju modela obrnutog učenja u podržavanju učenja

nastavnike koje zanima kako pristup obrnutog učenja može da podrži diferencijaciju i maksimalnu upotrebu vremena u radionicama.

ŠTA SMO TO NAUMILI I ZAŠTO?

Želeli smo da testiramo efikasnost obrnutog učenja za učenike u stručnom obrazovanju, što smo smatrali naročito važnim u smislu preporuka FELTAG-a. Bili smo svesni da mnogi naši učenici dolaze iz relativno siromašnih sredina i da je moguće da su nedovoljno pismeni, pa smo hteli da identifikujemo sve moguće prepreke u njihovom samostalnom radu - što je sastavni deo modela obrnutog učenja. Ovaj projekat nam je omogućio detaljniju procenu iskustava obrnutog učenja kroz identifikovanje njegovih potencijala u okviru pojedinih oblasti našeg plana i programa i da pomoću toga oblikujemo koristi koje takav pristup može da ima na angažman i rezultate učenika.

NEDELJA VLE (PROSTOR VIRTUELNOG UČENJA)

U martu 2015. godine preko 400 učenika naše škole za frizere, kozmetičare i ugostiteljske radnike učestvovalo je u nedelji VLE. Ideju za ovu nedelju dao je jedan od naših zaposlenih koji je prisustvovao jednoj od sesija JISC-konferencije Lids Siti koledža koji je na jedan dan pokušao sličan pristup za neke od svojih kurseva. Naše planiranje je trajalo šest meseci i uključilo redovnu praktičnu obuku na proizvodnji materijala pomoću Xerte, kao i individualnu obuku osoblja uz pomoć našeg tima za e-učenje. Deo resursa razvili smo u partnerstvu sa JISC. Tokom te sedmice svaki član nastavnog osoblja je preko interneta održao jednu od svojih redovnih nedeljnih sesija. Učenici su bili u mogućnosti da obaveze završe preko Interneta, od kuće ili dolaskom u biblioteku.

DOKAZI UČINKA

Učenici su pozitivno reagovali na pristup obrnutog učenja: dve trećine učenika uključenih u projekat su koristili materijale izvan učionice, 88 posto njih su smatrali ove resurse korisnim, a 91 posto je uživalo koristeći ih. Kompletne komentare učenika možete da pročitate i na aplikaciji Revizija Građevinarstva.

Oko 97 posto učenika koji su učestvovali u našoj nedelji VLE pokazali su visok nivo angažmana, upotreba Moodlea porasla je 62 posto u razredima frizera i 45 posto u razredima uslužnih delatnosti. 

Dobar nivo angažmana zaposlenih ostvarili smo u onim oblastima gdje je postojala snažna podrška šefova odeljenja koji su uveli obaveznu obuku osoblja, ali su i sami učestvovali u obuci i redovno proveravali napredak osoblja. Na primer, 20 nastavnika škole za frizere, kozmetičare i ugostitelje, kao i devet iz medicinske i škole socijalne zaštite obučili smo za rad na tehnologijama koje nikada do tada nisu koristili. Ovo je za rezultat imalo povećano razumijevanje kreiranja nastavnih programa i poboljšanje tehničkih veština, kao i jačanje partnerstva nastavnog i tehničkog osoblja.

NEDELJA VLE (PROSTOR VIRTUELNOG UČENJA)

Dvadeset nastavnika škole za frizere, kozmetičare i ugostitelje osmislilo je niz korisnih materijala za ovu nedelju, mnogi koristeći Xerte; u toku ove nedelje 402 učenika završila su deo kursa preko interneta. Prostor virtuelnog učenja je te nedelje često korišćen, ali se koristito i tokom narednih nedelja, sa najvećim procentom rasta u razredima frizera (62 posto) i ugostitelja (45 posto) gde je pre ovog projekta taj procenat bio mnogo niži nego kod kozmetičara.

Na našem blogu možete da pronađete mnogo više informacija o svemu ovome i čujete komentare naših nastavnika o prednostima upotrebe videa u metodi obrnutog učenja.

POUKE

Uprkos početnim sumnjama osoblja u pogledu sigurnosti i opterećenja na poslu, ovaj projekat je pokazao da su mnogi od njih uvideli prednosti ovog modela, posebno kada se radi o teoretskoj nastavi i pripremi učenika za praktične zadatke ili obavljanju procene. Učenici koji su kroz ovaj projekat oprobali obrnuto učenje pokazali su visok nivo angažmana i dobre rezultate, što naravno mora i dalje da se prati nakon što ovaj pristup počnemo da koristimo na širem planu, kako bismo bili sigurni da ovo nije samo rezultat novog pristupa nastavi. 

PLANOVI ZA BUDUĆNOST

Sledeće godine ćemo se pozabaviti dugoročnijim pilot-projektima, ili formalnijim modelima obrnutog učenja, i dalje nastojeći da učenicima pružimo materijale koje mogu da koriste samostalno, da utvrde ono što nauče u učionici. Pokušažemo da se pozabavimo i osiguranjem boljeg pristupa laptop računarima i tabletima za učenike, i nastavićemo obuku svog nastavnog osoblja da bi nastavnici što efektivnije i sa više samopouzdanja koristili pristup obrnutog učenja. Direktorka škole za frizere, kozmetičare i ugostitelje bila je vrlo impresionirana uticajem našeg ovogodišnjeg pilot-projekta i ovde govori o svojim ambicioznim planovima za povećanje upotrebe ovog nastavnog metoda.

NAJVAŽNIJI SAVJETI ZA USPEŠNU IMPLEMENTACIJU

Kako biste najbolje iskoristili slične inicijative, preporučujemo da:

  • obrnuto učenje prvo isprobate na manjim uzorcima / kratkoročnim osnovama - kako biste lakše identifikovali prepreke
  • polaznicima omogućite veći izbor aktivnosti i da efikasnom podrškom i jasnim naznakama omogućite da, ukoliko je moguće, dovrše ono što mogu u ono vreme i na onom mestu koje im najviše odgovara
  • osoblje obučite kako za proizvodnju efikasnih i zanimljivih materijala za obrnuto učenje, tako i za srodne veštine, kao što su razumevanje podataka korisnih za pružanje individualnog podučavanja i podrške.

PROPRATNI RESURSI

  1. Flipping learning in Hair, Beauty & Catering action research – ovaj blog pruža detaljnije rezultate o uticaju našeg projekta na ovu oblast.
  2. Arhiva Video of the Week  – materijali koji prikazuju kako se koriste Xerte, Nearpod i Appsgeyser.

Hol Koledž je veliki koledž za opšte obrazovanje; ima ogranke u mestima Hol, Herougejt i Gule. Njihov cilj je da razviju kulturu u kojoj se ‘e-učenje’ ne smatra posebnim prioritetom već da tehnologija sa lakoćom podržava sposobnost tutora, a učenicima omogući pristup širokom spektru resursa koji podržavaju učenje u bilo koje vreme, na bilo kom uređaju i na bilo kom mestu.