Zapošljavanje i osnovne veštine - I ovog meseca istražujemo pitanje usklađivanja osposobljenosti učenika sa potrebama poslodavca. Spremili smo za vas odlične savete, fantastične besplatne materijale u obliku Programa osposobljavanja i Dnevnika napretka, kao i fascinantne analize učenika koji su sticali praktično iskustvo radeći sa velikim preduzećima kao što su Coca-Cola i Royal mail.