Nije teško razumeti kako se tehnologija koristi, ali ispostavlja se da je ključ uspeha razumevanje načina na koji tehnologija može da se integriše u stručno osposobljavanje učenika. Može li sektor razvoja stručnih veština da, koristeći tehnologiju, podstakne razvoj vešina koje doprinose povećanju šansi za zaposlenje učenika?

JISC o ovoj temi ima opsežan izveštaj koji su odlučili da podele sa nama. Njihova analiza predstavlja početno istraživanje o ulozi tehnologije u podršci osposobljavanja učenika za svet rada. Cilj istraživanja je da pruži pregled ključnih veština koje poslodavci traže i mogućnosti koje koledži i univerziteti nude za sticanje tih veština.

Celi izveštaj je dostupan besplatno, zajedno sa ovim dodatnim materijalima:

  • sažetak izveštaja (20 strana) – ovaj dokument na jednostavan način izlaže sve osnovne pojmove i ključne ideje izveštaja; može da posluži za brzi pregled tematike i sticanje uvida u ovaj projekat.
  • deset analiza konkretnih primera iz obrazovnih institucija – analiza deset primera iz škola i ostalih organizacija sektora stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih pruža fantastične primere aktivnosti osmišljenih za osposobljavanje učenika u najširem smislu.

Šta možete da pronađete u izveštaju?

Kompletan izveštaj je podeljen na poglavlja; svako poglavlje istražuje po jedan zaključak izveštaja i predloge za poboljšanje postojeće prakse.

Ovo su poglavlja izveštaja, zajedno sa kratkim primerima sadržaja:

1. Uvod

Obuhvata pozadinu, cilj, metodologiju i rezultate istraživanja.

2. Istraživanjm su utvrđena četiri ključna izazova

Neki od njih su:

• nedovoljna upotreba tehnologije u funkciji povećanja šansi za zaposlenje

• nestabilnost sredstava za podršku institucijama pri upotrebi tehnologije u funkciji povećanja šansi za zaposlenje.

3. Institucije koriste tehnologije za osposobljavanje učenika na pet ključnih načina

Ključni su digitalne komunikacije i interakcija sa poslodavcima, kao i poboljšanje razvoja veština koje povećavaju šanse za zaposlenje.

4. Tri načina na koje programski timovi mogu da poboljšaju svoje aktivnosti

Jedan od saveta je: Celoživotna osposobljenost za rad u digitalnom svetu je od presudne važnosti – učenike treba podsticati da to shvate na početku svog obrazovanja.

5. Početni pokazatelji dobre prakse u dva ključna područja

Smatra se dobrom praksom da se u razvoj i implementaciju programa uključi zapošljivost i upotreba tehnologije u funkciji povećanja šansi za zaposlenje.

6. Pet ključnih načina da se institucije bolje pripreme za uvođenje tehnologije radi povećanja šansi za zaposlenje

Primeri za pripremu uključuju i:

• profesionalni razvoj osoblja sa akcentom na zapošljavanje i tehnologiju u funkciji zapošljavanja

• poboljšanje komunikacije i saradnje radi podsticanja upotrebe tehnologije u funkciji zapošljavanja.

7. Organi određenih sektora potencijalno mogu da pruže podršku na šest ključnih načina

Ovde spadaju:

• sektorski materijali - Treba razvitii dosledne sektorske materijale koji ciljaju različite potrebe interesnih grupa kako bi im se pružile informacije i zainteresovanima omogućilo učešće u aktivnostima kojima se povećavaju šanse za zaposlenje učenika.

• online prostori za saradnju u okviru sektora - Bilo bi dobro da se razviju online prostori kroz koje bi se podržala saradnja interesnih grupa određenih sektora.

JISC je britanska neprofitna organizacija višeg i stručnog obrazovanja za digitalne usluge i rešenja. Više o njima i njihovim aktivnostima možete da saznate na njihovom sajtu.

Spoljni linkovi