Naš nedavno objavljeni „Vodič za uključivanje poslodavaca“ ukazuje na mogućnosti i prednosti uključivanja poslodavaca u obrazovni proces. Bez obzira na to da li ste učitelj, zaposleni ili poslodavac, na 70 stranica ovog vodiča sigurno ćete naći nešto čime učenicima možete da pružie bolje šanse da nakon završetka škole uđu u svet rada.

„Vodič za uključivanje poslodavaca“ smo osmislili da bismo vama i ostalim stručnim nastavnicima i poslodavcima sa Zapadnog Balkana pomogli u pronalaženju najboljih rešenja za zajednički rad na daljem unapređenju obrazovanja. Napravili smo ovaj praktični vodič da bismo vam pomogli da mladima osigurate znanje i veštine koje odgovaraju budućim potrebama poslodavaca.

Niste baš uvereni? –  Evo šta sve nudi ovaj vodič:

ZAŠTO DA SARAĐUJETE SA PRIVREDOM? – PREDNOSTI PARTNERSKOG RADA

Veoma je jasna potreba partnerstva između stručnih škola i poslodavaca. Da bi škole pomogle mladima da steknu veštine i znanja koja su privrednicima potrebna, škole prvo moraju da saznaju šta su stvarne potrebe privrednih grana za koje školuju kadrove.

Takođe, ukoliko poslodavci žele da osiguraju priliv motivisanih i sposobnih mladih ljudi koji mogu da doprinesu razvoju njihovog poslovanja, moraju da artikulišu potrebe svoje delatnosti i prenesu učesnicima u stručnom obrazovanju i, da bi se došlo do željenih rezultata, pruže stručnim školama podršku na lokalnom i / ili širem nivou.

Prednosti za poslodavca

Poslodavci će imati koristi od ovog partnerstva jer će tako:

• predstaviti svoje preduzeće / sektor potencijalnoj budućoj radnoj snazi

• privući učenike da se prijave za praksu, pripravništvo ili posao.

Prednosti za škole

Saradnja sa privrednicima osigurava:

• relevantne i realne primere i nastavne aktivnosti / zadatke 

• podršku lokalne privrede i bolji status škole u okviru zajednice.

Prednost za zaposlene

Nastavnici i drugi predstavnici stručnih škola imaće koristi od:

• motivacije koju pružaju upoznavanje sa lokalnim preduzećima i uključenje poslodavaca u obrazovni proces

• osećaja vrednosti kroz znanje da se njihov rad smatra relevantnim.

Prednost za učenike:

Najvažnija je ipak eventualna korist za same učenike. Uključenje poslodavaca može da:

• stvori mogućnost za razvoj preduzetničkih veština

• pomogne u sticanju veština i znanja koja učenicima pomažu da se zaposle 

• učenje učini zabavnijim i zanimljivijim.

Ovaj vodič smo napravili uz podršku Britanskog ministarstva spoljnih poslova, u okviru projekta "Uključivanje poslodavaca i reforma stručnog obrazovanja na Zapadnom Balkanu".