Pol Mekgarigl iz North West Regional College-a u Severnoj Irskoj sastavio je fantastičan „Program stručnog osposobljavanja“ i „Dnevnik napretka učenika“, i tako stvorio jasan vodič za praćenje i usmeravanje stručnog osposobljavanja svakog učenika.

Pol je prvi od ova dva materijala, razvio na osnovu najnovijih standarda i smernica organizacije „City and Guilds“.

Drugi od njih je prateći dokument ovog Programa – plan rada koji inspektorima omogućava praćenje napretka učenika tokom sticanja stručne kvalifikacije na britanskom Nivou 2, sa naglaskom na ključne nastavne jedinice i ljude. 

Šta očekivati od „Programa stručnog osposobljavanja“

„Program stručnog osposobljavanja“ osmišljen je tako da nastavnicima omogući da za svakog učenika naprave sveobuhvatan program osposobljavanja. Program je podeljen u tri glavne kategorije. Ovo su ukupni ciljevi i očekivani rezultati:

1. Planiranje karijere i pisanje prijave za posao

Cilj ove nastavne jedinice je da pomogne učeniku da pronađe odgovarajući posao, program obuke ili kurs i da se za njega prijavi. Učenik će na kraju biti u stanju da:

• odabere prikladnu karijeru

• prepozna posao, program obuke ili kurs koji mu odgovara

• razume kako da pripremi radnu biografiju

• identifikuje svoje veštine, osobine, iskustvo i kvalifikacije i da sastavi svoju biografiju

• razume kriterijume izbora kandidata za razgovor za posao

• opiše kako su kandidati izabrani za razgovor za posao, trening program ili kurs

• se prijavi za posao, program obuke ili kurs

• razume proces razgovora za posao.

2. Prava i obaveze na radnom mestu

Cilj ove nastavne jedinice je da pomogne učeniku da shvati da svi zaposleni imaju prava i obaveze, i razume zašto su pravila zdravlja i sigurnosti važna na radnom mestu.

3. Veštine, odlike i stavovi koji pozitivno deluju na učenje i rad

Cilj ove nastavne jedinice je da pomogne učeniku da identifikuje osobine, stavove i ponašanja koja pozitivno utiču na učenje i rad, i da uvidi sopstvene razvojne potrebe. Učenik će na kraju biti u stanju da:

• prepozna niz osobina, stavova i ponašanja koja pozitivno utiču na učenje i rad

• razume sopstvene razvojne potrebe.

Evaluacija i materijali

Sve tri kategorije procenjuju se na osnovu nekoliko specifičnih, detaljnih kriterijuma. Svako pitanje prati odgovarajući kriterijum, što učeniku pomaže u donošenju odluke. Inspektori mogu da prate napredak učenika koristeći drugi resurs, „Dnevnik napretka učenika“:

Šta očekivati od „Dnevnika napretka učenika“

„Dnevnik napretka učenika“ je odlična dopuna „Programa stručnog osposobljavanja“. Nastavnicima i inspektorima stručnog obrazovanja ovaj Dnevnik omogućava da planiraju očekivani napredak učenika i da, razmatrajući ostvareni napredak, uvek imaju u vidu željeni cilj.

Predloženi nacrt koristi britansku stručnu kvalifikaciju na Nivou 2 (Level 2 NVQ Diploma) za vodoinstalatere (kućne instalacije vodovoda i grejanja), ali sadržaj može lako da se prilagodi i za druge stručne predmete.

„Dnevnik napretka učenika“ je podeljen na sekcije koje prate „Program stručnog osposobljavanja“, što pojednostavljuje i olakšava procenu napretka i usmerenja svakog učenika.  

Pol Mekgarigl ima deset godina iskustva kao predavač na predmetima vodovodne instalacije, obnovljivi izvori energije, zaposlenje i lične / društvene veštine kao i tehnike za poboljšanje poslovanja. 

„City and Guilds“ je jedna od najvećih međunarodno priznatih organizacija za akreditaciju i vodeća organizacija za razvoj veština. Njihove usluge podjednako koriste institucije koje organizuju programe stručne obuke, poslodavci i pripravnici - u cilju zadovoljenja potreba svakog modernog radnog mesta. Da biste saznali više o njihovim aktivnostima posetite njihov sajt.

Spoljni linkovi