Šta se dešava kada učenici sebi ne obezbede obaveznu praksu? South East Regional College (SERC) je odlučan u nameri da svim učenicima omogući da steknu radno iskustvo i dodate veštine koje ih pripremaju za svet rada.

SERC Wood – SERC Učeničko preduzeće 

Šta je svrha ovog preduzeća?

SERC Wood je osnovan u martu 2013. godine kako bi se učenicima pomoglo da razviju poslovne veštine i primene veštine koje su stekli kroz obuku za kvalifikaciju drvnog tehničara u praksi, kako bi se pripremili za svet rada.

Preduzeće je pokrenula grupa od četiri učenika trećeg razreda srednje drvno-tehničke škole (britanska diploma trećeg stepena za stolara i tesara). Ovi učenici su prošli kroz dvogodišnji program "Obuka za uspeh" ali ipak nisu uspeli da pronađu stručnu praksu.

Njihov instruktor je želeo da učenici razviju poslovne veštine i praktično primene znanja kojima su stekli tokom obuke kako bi ih pripremio za svet rada. Ovo je omogućilo učenicima da steknu iskustvo u vođenju stvarnog preduzeća. 

Pravili su proizvode od recikliranog drveta koje se koristi tokom praktične obuke stolara i tesara. U operativnom aspektu preduzeća, učenici su radili kao tim za dizajn proizvoda, proizvodnju i kontrolu kvaliteta.

Šta su bili rezultati projekta?

Učenici su počeli sa projektovanjem svih vrsta drvenih žardinjera, pripremajući se za Privredni sajam u Daunpatriku, gde su želeli da izlažu svoje proizvode. Organizovali su i tombolu u kojoj je nagrada bila jedna od tih žardinjera. Tokom ove aktivnosti prikazali su sledeće veštine i sposobnosti:

  • komunikativnost – Direktno su komunicirali sa ljudima i nudili im da kupe listiće za tombolu.
  • međuljudski odnosi – Ljudi su se raspitivali o njihovim proizvodima. Učenici su morali da budu u stanju da razgovaraju sa različitim ljudima i odgovaraju na različita pitanja.
  • timski rad – Morali su da rade kao tim kako bi dizajnirali proizvode i pobrinuli se da svako obavi zadatak koji mu je dodeljen.
  • aktivno slušanje – Morali su pažljivo da slušaju šta kupci žele kako bi znali kako da odgovore i reaguju. 
  • organizacione veštine – Pobrinuli su se da sve pripreme za sajam obave na vreme, da svako zna šta radi i kada, da izgled štanda privuče što veći broj ljudi koji bi se raspitivali o proizvodima.
  • veštine prezentovanja – Učenici su i sami morali da izgledaju pristojno i budu prikladno obučeni.

Sajam se pokazao kao odlično iskustvo za učenike koji su morali da pokažu veru u svoj proizvod i osiguraju njegovu prodaju. Dobili su sedam porudžbina i izazvali interesovanje osoblja SERC-a koje je učenike ohrabrilo na učešće u drugim događanjima.

Pre sajma, nastavnik koji predaje u komercijalno-trgovačkoj školi Koledža održao je učenicima obuku iz oblasti odnosa sa klijentima što im je omogućilo da klijente srdačno dočekaju i da nakon sklapanja posla klijenti uvek ostanu zadovoljni.

Za učenike je ovo bila prilika da pripreme kratki poslovni plan; kroz to iskustvo su stekli osnovne informacije o svemu što bi im bilo potrebno ukoliko nekada počnu da ozbiljno razmišljaju o pokretanju sopstvenog biznisa.

Učeničke konferencije

„Konferencija za unapređivanje nauke i tehnologije“ i „Konferencija za promociju strukovnih studija“ podstiču sve redovne učenike, koji su obavili praksu ili pripravnički staž, ili učestvovali u projektima iz domena stručnog obrazovanja, da podele svoja iskustva sa svojim kolegama i školskim osobljem.

Na godišnjim konferencijama krajem maja 2016. prezentacije su održali učenici škola industrijske tehnologije i elektrotehničkih škola, škola za prirodne nauke, scenske umetnosti, računarstvo i škola za kozmetičke tehničare.

Glavni ciljevi ovih konferencija su da:

  • omoguće razmenu znanja o najboljim praksama tehničkih i strukovnih projekata svih škola
  • podstaknu razvoj veština višeg nivoa i veština koje povećavaju šanse za zaposlenje
  • podstiču implementaciju projekata u realnom radnom okruženju, koji produbljuju istraživačke veštine učenika
  • pripreme učenike za prezentacije na različitim takmičenjima.

Kroz rad u timovima ili individualno, učenici moraju da pripreme desetominutnu prezentaciju projekta dajući kratak pregled ciljeva projekta, metodologije, rezultata istraživanja, kao i sopstvene zaključke.

Učenici imaju zadatak da predstave projekat, učestvuju u panel-diskusijama, saslušaju prezentacije ostalih projekata iz svoje grupe i daju povratne informacije.

„The Glass Umbrella Theatre Company“ i „My Radio Project“ sažeto prikazuju razvoj prenosivih veština kroz strukovno relevantne predmete nastavnih planova i programa, dokazujući da je cilj SERC-a izvrsnost i da ovaj koledž svojim učenicima pruža kompetitivnu prednost.

South East Regional College se nalazi u Severnoj Irskoj. Ovaj koledž za više obrazovanje nudi obrazovne programe za vanredne i redovne učenike. Više informacija o njima i njihovim projektima možete da pronađete na njihovom sajtu.