Efikasna upotreba kapaciteta koje stvara sistem stručnog obrazovanja je jedan od izazova sa kojima se suočava rastuća privreda svake države. Severna Irska ima dugu tradiciju visokokvalitetnog obrazovanja i inovativnih rešenja u oblasti stručnog obrazovanja, ali borba protiv nezaposlenosti predstavlja jedan od najvećih izazova regionalne privrede. Ovo se posebno odnosi na visoki procenat nezaposlenosti među mladima koji završavaju osnovne ili master studije, a čije kvalifikacije nisu u skladu sa zahtevima poslodavaca.

Belfast Metropoliten koledž se nalazi među deset najboljih britanskih institucija stručnog obrazovanja i godišnje prosečno upiše više od 32.000 učenika. Zajedno sa Ministarstvom zapošljavanja u Severnoj Irskoj i agencijom za razvoj poslovanja „Invest NI"" razvija novo rešenje za pripravnike: program pod nazivom „Assured Skills Programme"" kojim se rešava pitanje nezaposlenosti nedavno diplomiranog kadra. Ovaj program je u Velikoj Britaniji nagrađen za najbolji pristup uključivanja poslodavaca u obrazovni proces, a u školskoj 2014-15 godini je ostvario najveći broj novih radnih mesta po ulaganju poslodavca za bilo koju oblast u Velikoj Britaniji. (Izvor: UKTI Inward Investment Report 2014-2015).

Pristup akademije „Assured Skills"" se zasniva na sledećem modelu: 

  • poslodavci na osnovu svojih razvojnih ili investicionih planova identifikuju potrebu za određenim veštinama koje na tržištu rada nisu lako dostupne 
  • Ministarstvo za ekonomiju preko koledža za stručno obrazovanje i osposobljavanje finansira razvoj programa ugovorene obuke prilagođene potrebama poslodavca
  • koledž i poslodavci zajedno rade na kreaciji rešenja obuke, a zatim koledž regrutuje mlade koji su završili osnovne studije i za 20 polaznika organizuje obuku u trajanju od 10 do 15 nedelja;
  • ovi studenti stiču nove veštine i po završetku programa ih poslodavac uključen u rad akademije intervjuiše za posao.

U posljednje dve godine Belfast Met je održao 26 akademija „Assured Skills"" koje je pohađalo 468 polaznika iz različitih akademskih disciplina; 93 posto polaznika zaposlilo se zahvaljujući Akademiji. Tajna uspeha ovog inovativnog pristupa je rad sa poslodavcima na razvoju programa obuke posebno prilagođene trenutnim potrebama za kadrom. Jedina obaveza poslodavca je da po okončanju akademije „Assured Skills"" sa njenim polaznicima obave intervjue. Ovaj pristup predstavlja primer usklađivanja zahteva poslodavaca za novim veštinama, dogovorene obuke koju organizuje koledž i sredstava kojima Vlada podstiče investicije.

Širom Evrope koledži za stručno obrazovanje su stalno izloženi izazovu usaglašavanja svojih nastavnih planova i programa sa potrebama privrede i kreiranju programa koji zadovoljavaju potrebe poslodavaca. S obzirom na smanjenja javne potrošnje za obrazovanje i stručno osposobljavanje, koledži moraju biti fleksibilniji kada je u pitanju povezivanje sa poslodavcima i rad na razvoju odgovarajućih programa stručnog obrazovanja.

Na nivou koledža postoji potreba za razvojem organizovanijeg pristupa kvalitetnom angažmanu poslodavca u cilju razvoja privredno relevantnih planova i programa, usaglašenih sa tražnjom na tržištu. Svaki koledž treba da shvati prioritete vlade i uključi poslodavce u proces pronalaženja rešenja koja ispunjavaju njihove zahteve i stvaraju ravnotežu između prioriteta Vlade i poslovnih prioriteta. Tempo kojim se zahtevi poslodavca menjaju i povećanje nivoa složenosti privrednih grana zasnovanih na znanju za koledž mogu značiti  da tradicionalni nastavni kadar nije u mogućnosti da obezbedi sve zahtevane veštine. Zato koledži počinju da traže odgovarajuće honorarne saradnike sa radnim iskustvom u privredi, čak i ako imaju manje nastavnog iskustva. Proces dobijanja povratnih informacija od poslodavaca / klijenata o postojećim rešenjima stručnog obrazovanja pruža platformu za kontinuelni razvoj nastavnog plana i programa, uz puno učešće poslodavaca i institucija koja predstavljaju određene sektore. 

S obzirom na trenutno ekonomsko okruženje, čini se da će ubuduće institucije stručnog obrazovanja i osposobljavanja morati da ugrade ove mehanizme u svoje redovno delovanje, da bi osigurali aktivno učestvovanje poslodavaca na osavremenjavanju nastavnih planova.

At a college level there is a need to develop more structured approaches to quality employer engagement in order to develop more economically relevant, demand driven curriculum solutions. A college needs to understand what the Government priorities are, engage with employers to tailor solutions to meet their demands based on a balance between Government priorities and business priorities. The pace of change around employer demands and the increasing level of sophistication around the knowledge based industries can create a situation where a college does not have the skills in house in the traditional teaching team. As such colleges are starting to seek appropriate part-time staff with industry experience, but with possibly less teaching experience to be able to respond quickly to fast changing demands. The process of gaining feedback from employers/customers on the delivery of VET training solutions, then provides a platform for ongoing development of the curriculum will full involvement of employers and sector skills bodies which represent specific sectors. 

In the current economic environment, it seems likely that VET Colleges in the future will have to embed these types of mechanisms to ensure active employer engagement in refreshing curriculum solutions on a more regular basis.