Svakog meseca vam nudimo praktične nastavne materijale i linkove ka zanimljivim i korisnim materijalima i tekstovima 

Levišam Sautvark koledž

Levišam Sautvark koledž je u saradnji s JISC (britanska neprofitna organizacija za digitalne usluge i rešenja u oblasti višeg obrazovanja i veština neophodnih za zapošljavanje) kreirao različite zanimljive sadržaje za podršku učenju pozorišnih tehničara BTEC (strukovna kvalifikacija BTEC - Business & Technology Education Council).

Ovi sadržaji pokrivaju jedinice obuke jedan i devet i predstavljaju mešavinu aktivnosti, video-materijala i kvizova za samoocenjivanje.

Kliknite ovde da preuzmete pakete.

Levišam Sautvark koledž je ove materijale kreirao za pripravnike koji veštine pozorišnih tehničara stiču kroz praksu i u koledž dolaze jednom nedeljno kako bi radili na kvalifikaciji za tehničare.

Veze između inovacija u industriji i stručnog obrazovanja i osposobljavanja

Veze između inovacija u industriji i stručnog obrazovanja i osposobljavanja

Koledž NESCOT (North East Surrey College of Technology) nedavno je održao prezentaciju na konferenciji EU 2016 „Veštine za celi život - ka stručnom obrazovanju koje je održivo u budućnosti"".

Ukoliko želite da saznate više o tome kako NESCOT pristupa problemu jaza između veština potrebnih tržištu i onih koje nudi stručno obrazovanje i o tome šta su oni naučili, možete da preuzmete njihovu prezentaciju „Veze između inovacija u industriji i stručnog obrazovanja i osposobljavanja" koja uključuje i originalne prateće beleške.