Džeki Galbrajt nam je prošlog meseca predstavila pristupe saradnji sa poslodavcima za koje je Ejršajr koledž bio nagrađivan. Ovog meseca Ejršajr koledž ponovo daje odlične savete o tome kako da vi i vaša institucija poboljšate saradnju sa poslodavcima i radite na prevazilaženju sve većeg jaza između veština koje poslodavci traže i onih koje stručno obrazovanje pruža:

1. Pobrinite se da poslodavci čuju za vas.

Redovno i intenzivno obaveštavajte poslodavce o uspešnim aktivnostima i prednostima saradnje sa vama. Iskoristite širok raspon  društvenih mreža koje imamo na raspolaganju i redovno objavljujte vesti u lokalnim novinama, poslovnim magazinima i strukovnim biltenima. Objavljujte primere svoje saradnje sa poslodavcima na svojim i drugim blogovima.

2. Idite kod poslodavaca - ne čekajte da oni dođu vama.

Poslodavcima je vreme dragoceno, a posebno malim preduzećima; imajte to uvek u vidu. Štedite njihovo vreme kroz organizaciju sastanaka u njihovim prostorijama. Kada ih pozivate na događaje na koledžu,  organizujte ih onda kada to njima odgovara, npr. ranije ujutro ili krajem radnog dana.

3. Razgovarajte sa poslodavcima jezikom koji razumeju.

Većina poslodavaca o obrazovanju i kvalifikacijama zna samo ono što su sami iskusili u školi, koledžu ili univerzitetu. Nemojte da koristite termine koje oni ne razumeju - fokusirajte se na veštine koje su im potrebne.

4. Pokažite poslodavcima šta dobijaju.

Mnogim poslodavcima je već jasna korist saradnje sa koledžom. Nekima, međutim, nije. Objasnite prednosti rada sa vama u terminima radne snage radne snage koja je stručnija i motivisana, povećanja produktivnosti, pomoći koju im možete pružiti pri zapošljavanju odgovarajućeg kadra itd.

5. Poslodavcima jasno predstavite šta se od njih očekuje.

Većina poslodavaca želi da se uključi u obrazovni proces, često iz nesebičnih razloga - da bi učenicima pomogli da se lakše snađu na tržištu rada koje je puno izazova. Objasnite poslodavcima na koji način mogu najviše da doprinesu, npr. nudeći praksu, pripravništvo, pozivajući učenike na obilazak radnih pogona ili gostujući na koledžu kao predavači.

6. Prihvatite kritike i saslušajte šta poslodavci imaju da kažu.

Ako poslodavci imaju kritike na račun sadržaja, predavanja ili relevantnosti predmeta koje nudi koledž, nemojte da se branite. Razgovarajte sa njima o stvarima koje ih brinu i načinima na koje mogu da se reše.

Pokažite poslodavcima šta ste promenili na osnovu informacija koje su vam pružili, npr. u sadržaju ili modelu programa. Ako im pružite konkretan dokaz da uzimate u obzir ono što kažu, oni će nastaviti svoj angažman. Ako se to ipak ne desi, nije isključeno da svoj angažman ne smatraju produktivnim, odnosno u njemu ne vide neku opipljivu korist.

7. Budite iskreni i realno predstavite šta možete da im isporučite.

Poslodavci su poslovni ljudi i svakodnevno se suočavaju sa ekonomskim i operativnim ograničenjima. Ako im iskreno objasnite svoja ograničenja, oni će ih razumeti. Pokušajte da pomognete poslodavcu da pronađe ono što traži, čak i ako vi niste u stanju da mu to isporučite. Poslodavac će ceniti tu vrstu podrške; postoji verovatnoća da vam se u budućnosti obrati zbog nečega što možete da isporučite.

8. Posvetite vreme negovanju i održavanju odnosa sa poslodavcima.

Pri izgradnji novih odnosa sa poslodavcima budite spremni da učinite i više nego što se od vas očekuje. Iako vam uloženo vreme donese malu korist, ona poslodavcima može značiti mnogo, posebno u slučaju malih preduzeća, a vi na njoj gradite dobru reputaciju.

9. Uključite se u rad poslovnih, trgovinskih i industrijskih organizacija.

Pridružite se lokalnim privrednim komorama, stručnim telima privredne grane i strukovnim udruženjima i dajte velikodušan doprinos njihovom radu u smislu vremena, ideja i znanja. Dobićete pristup mrežama i stručnom znanju koji će vam omogućiti dublje razumevanje veština koje traže poslodavci.

10. Budite u toku sa najnovijim zbivanjima.

Uvek budite u toku sa najnovijim izveštajima, razvojem politika i novostima u privrednim granama; pokažite poslodavcima kako vaš koledž reaguje na sve relevantne preporuke.