Jedan od mnogih studenata Herou koledža, Rošni Ragvani govori o tome šta je njoj kao studentu bitno i koji su svakodnevni izazovi sa kojima se suočava.