Iznenadila bi vas činjenica da se škole, koledži, univerziteti i nastavnici u Velikoj Britaniji susreću sa sličnim izazovima u stručnom obrazovanju kao i njihove kolege sa zapadnog Balkana.

Britanski koledži su prošli kroz period intenzivnih promena u proteklih nekoliko godina i bili su podvrgnuti stalnom restruktuiranju i velikim smanjenjenjima budžeta. Sve su ovo problemi koji se javljaju ne samo u Velikoj Britaniji, već i u celom svetu.

Razgovaramo sa Džonom Mauntfordom, direktorom za međunarodnu saradnju Udruženja koledža. Sa preko 20 godina iskustva u ovoj oblasti Džon ima jedinstveni ugao gledanja na ove probleme i rekao nam je nešto više o tome kako možemo da ih prevaziđemo. 

KAKO SU SE BRITANSKI KOLEDŽI SUOČILI SA OVIM PROMENAMA?

Izgleda da je jedina konstanta u savremenom dobu zapravo promena. Britanski koledži su se suočili sa promenljivom unutrašnjom politikom i strategijom finansiranja. Međutim, naš sektor je reagovao na ove izazove istrajno i proaktivno. Mi smo oblast koja se zasniva na promenama i kao rezultat toga koledži se brzo prilagođavaju promenama pravila sa kojima se suočavaju. Na institucionalnom nivou, naš nezavisni model u vođenju koledža podržava pragmatičan i fleksibilan odgovor promenama. Ovo je takođe i model koji podržava preduzetnički duh i sposobnost prilagođavanja koja se bazira na osećaju odgovornosti i dužnosti javnog sektora. Ovo je model koji je veoma korisan pri razvoju inovativnih rešenja za promenljive potrebe.

KOLIKO JE U TOME BILA VAŽNA SARADNJA SA PARTNERIMA IZ DRUGIH ZEMALJA?

Rad sa inostranim partnerima je veoma važan deo funkcionisanja koledža. Obučavamo lidere da budu uspešni u vremenu globalizacije i važno je da im omogućimo da steknu prave veštine koje će im pomoći da budu uspešni u međunarodnom okruženju. Partneri iz drugih zemalja nam pomažu da im pružimo prilike za učenje kroz koje će razviti upravo ove veštine. Oni takođe pomažu koledžima da razmene ideje i pristupe sa kolegama iz drugih zemalja što povećava kvalitet i stručnost u našem sektoru. Međunarodna aktivnost omogućava koledžima da se uključe u veće "system-to-system" programe i blisko sarađuju sa drugim britanskim telima uključenim u stručno obrazovanje i obuku.

KAO DIREKTOR ZADUŽEN ZA MEĐUNARODNU SARADNJU U UDRUŽENJU KOLEDŽA UPOZNATI STE SA STANJEM U STRUČNOM OBRAZOVANJU. PO VAŠEM MIŠLJENJU, ŠTA TO ČINI BRITANSKE KOLEDŽE VAŽNIM I SPECIJALNIM?

Nezavisan, fleksibilan i prilagodljiv model vođenja koledža omogućava im da pravovremeno reaguju na tržišne trendove i potrebe ekonomije. Mi organizujemo programe koji se zasnivaju na standardima koje je definisalo tržište i kvalifikacijama u koje poslodavci imaju poverenja. Koledži imaju veoma jasan pristup kvalitetu koji obezbeđuje da naši učenici budu spremni da naprave sledeći korak, bez obzira na to da li se radi o zaposlenju ili daljem obrazovanju. Koledži veoma blisko sarađuju sa tržišnim i državnim partnerima kako bi svoje objekte opremili najnovijom opremom koja odražava radna mesta za koja se studenti spremaju. Ceo sektor je posvećen razvoju stručne radne snage što za rezultat ima ljude koji su stručnjaci u svojoj oblasti, a istovremeno su obučeni da drže predavanja. Koledži su takođe posvećeni prenošenju stručnog znanja studentima koje će im biti potrebno na radnom mestu, kao i veština koje će im biti potrebne do kraja života. Ovo podrazumeva i uključivanje prenosivih, preduzetničkih i globalnih veština u nastavni program.

SVESNI STE DA PODACI SA TRŽIŠTA RADA POKAZUJU VISOK NIVO NEZAPOSLENOSTI MLADIH, ALI POSLODAVCI STALNO GOVORE DA IMAJU PROBLEMA PRI PRONALAŽENJU KANDIDATA KOJI IMAJU POTREBNE VEŠTINE. KAKO BRITANSKE INSTITUCIJA STRUČNOG OBRAZOVANJA PLANIRAJU DA ODGOVORE NA OVU POTREBU ZA RAZLIČITIM VEŠTINAMA?

Koledži veoma blisko sarađuju sa poslodavcima kako bi bili sigurni da organizuju kurseve koji će polaznicima pružiti veštine koje su potrebne tržištu. Ova saradnja se može bazirati i na nivou nastavnog programa kroz programe koji kombinuju učenje sa radnim iskustvom. Dobar primer ovoga je trenutni fokus na stručne prakse. Ova saradnja može biti na sistemskom nivou uz kvalifikacije i nastavni program koje definišu tržišni standardi, a može biti i na lokalnom i regionalnom nivou kroz partnerstva sa lokalnim preduzetnicima. Pored saradnje sa poslodavcima, koledži veoma blisko rade i sa drugim institucijama. Uključenost poslodavaca ima veoma važnu ulogu u vođenju jednog koledža, kroz dizajn kurseva po meri i stalne sastanke na kojima se razmatraju potrebe za različitim veštinama. Koledži ne žele samo da reaguju na potrebe tržišta već i da budu proaktivni prilikom razumevanja i odgovora na tržišne trendove. 

BLISKO SARAĐUJETE SA VELIKIM BROJEM INOSTRANIH PARTNERA. KOJE TRENDOVE U STRUČNOM OBRAZOVANJU PRIMEĆUJETE U VELIKOJ BRITANIJI I OSTATKU SVETA?

Postoji sve jači trend bliske saradnje institucija stručnog obrazovanja i tržišta kroz organizovanje programa koji odgovaraju na potrebe poslodavaca i pružaju polaznicima veštine potrebne za zapošljavanje. Ovo je praćeno i smanjenom kontrolom države nad sektorom stručnog obrazovanja što vodi ka nezavisnijem modelu koji institucijama stručnog obrazovanja omogućava veću fleksibilnost i proaktivni pristup. Rezultat globalizacije je sve veći rast potražnje za transnacionalnim modelima stručnog obrazovanja koji promovišu obuke i kvalifikacije koje se mogu primeniti i u drugim zemljama. Na globalnom nivou postoji i sve veća tražnja za visokim obrazovanjem kako bi se podržao razvoj ekonomije zasnovane na znanju, što za rezultat ima postepeno brisanje granica između stručnog i akademskog obrazovanja.

DA LI IMATE ODREĐENU PRIČU KOJU MOŽETE DA PODELITE SA NAMA O INSPIRATIVNIM PROGRAMIMA KOJE SU KOLEDŽI POKRENULI KAKO BI POMOGLI MLADIMA?

Stalno me inspiriše ogroman uticaj koji koledži imaju na život svojih studenata. Veoma mi je teško da izdvojim određen primer, ali pre nekog vremena smo pokrenuli projekat Evropske unije koji se bavio razmenom različitih pristupa koji pomažu da dođemo do onih studenata koji trenutno nisu uključeni u obrazovni sistem, nisu zaposleni i ne pohađaju neki program obuke. Zaista me je iznenadila posvećenost koledža pri radu sa svim članovima zajednice bez obzira na izazove i teškoće sa kojima su se suočavali tokom tog rada. Na ličnom nivou, ja sam karijeru započeo radom sa studentima sa Kosova koji su tek stigli u Veliku Britaniju i trud koji koledži ulažu kako bi pomogli novim studentima da se uključe u naše zajednice je ogromna inspiracija.

ŠTA SU PO VAŠEM MIŠLJENJU KORISTI KOJE ĆE NASTAVNICI  U STRUČNOM OBRAZOVANJU IMATI OD NAŠE PLATFORME “VOCATIONAL EDUCATION EXCHANGE”?

Mogućnost da učite i razmenjujete iskustva sa svojim kolegama je veoma važan deo profesionalnog razvoja. Mogućnost da ovo uradite na globalnom nivou, uz podršku British Council-a, je neverovatno vredna, posebno u modernom svetu. Stručno obrazovanje postaje sve više globalizovano, poslovi za koje spremamo studente su sve više povezani sa potrebama globalnog poslodavca tako da je veoma važno imati stručnjake u ovoj oblasti koji mogu globalno da razmenjuju iskustva kroz ovakve platforme.