Svakog meseca ćemo sa vama podeliti mišljenja nastavnika, predavača i drugih pojedinaca uključenih u stručno obrazovanje na zapadnom Balkanu. Ovog meseca razgovaramo sa Međide, nastavnicom koji ima veliku želju da uči, razvija svoje veštine i razmeni svoja iskustva sa kolegama sa zapadnog Balkana i Velike Britanije:

Pošto imamo najmlađu populaciju u Evropi za nas je važno da su mladi dobro obučeni i spremni za radno okruženje. Zbog toga je za nas ključna saradnja i odnos između institucija stručnog obrazovanja i poslodavca. Trenutno, glavni izazovi su nepostojanje jasne strategije o ovom vidu saradnje. Za sada, ovi odnosi se zasnivaju na dobroj volji pojedinih kompanija koje pomažu studentima da steknu radno iskustvo za vreme školovanja.

- Međide Ćolaku, nastavnik u stručnom obrazovanju, Ymer Prizreni, Priština

Za mene je najveći izazov da pronađem način da motivišem učenike da uče i pomognem im da napreduju u svojoj profesiji.

- Bratislav Pejić, Profesor agencijskog i hotelskog poslovanja, Trgovačko-ugostiteljska škola, Leskovac

Najveći izazov sa kojim se suočavam je uspostavljanje dobre saradnje između škole i kompanija. Drugi veliki izazov je kako učenicima preneti znanje i veštine koje će ih učiniti konkurentnim na tržištu rada kako bi se lako pronašli na radnom mestu i u društvu.

- Goran Grozdanovski, profesor u sektoru turizma i ugostiteljstva, stručna škola Lazar Tanev, Skoplje

Nadamo se da ćemo tokom narednih meseci čuti utiske većeg broja nastavnika iz celog regiona kako bismo dobili bolju sliku o izazovima u vezi sa nezaposlenošću mladih i kako bismo podstakli diskusije o mogućim rešenjima za stručno obrazovanje

Podelite i vi svoje utiske!