Lokalne i regionalne privredne komore omogućavaju kompanijama da sarađuju kako bi povećale svoju efikasnost i efektivnost. Osposobljavanje zaposlenih je visoko na listi prioriteta. U ovom tekstu, privredna komora oblasti Istočni Midlands i jedan od njenih menadžera Ijan Bejts nam objašnjavaju zašto je za kompanije bitno da se uključe u rad obrazovnih institucija.  

Kao druga najveća privredna komora u Velikoj Britaniji, sa članstvom od preko 4,200 kompanija komora oblasti Istočni Midlands (koju čine Derbišajr, Notingemšajr i Lesteršajr) organizuje brojne aktivnosti pod programom "Premošćavanje jaza – uspostavljanje veza između obrazovanja i tržišta". Ovo je odgovor na činjenicu da, uprkos nesigurnoj situaciji na tržištu, kompanije u ovoj oblasti nastavljaju da pokazuju rast obima poslovanja. Međutim, nedovoljan pristup zaposlenima koji imaju određene veštine usporava ovu stopu rasta.

U centar pažnje se stavljaju izazovi sa kojima se kompanije susreću pri regrutovanju novih zaposlenih, a naslućuju se i dodatne komplikacije za one čiji zaposleni dolaze iz zemalja Evropske Unije.

Pokrenuto je nekoliko inicijativa kako bi se rešio ovaj problem, a koje su imale različiti stepen uspeha. I pored toga, kompanije nam stalno govore da mladi ljudi danas završavaju svoje obrazovanje nespremni, barem kada su u pitanju veštine i osobine koje su im potrebne kako bi se zaposlili. Takođe, poslodavci smatraju da postoji preveliki broj inicijativa koje zahtevaju njihovo vreme i pažnju, a koje su obično kratkoročne.

Izazovi sa kojima se poslodavci susreću su jasni kada pogledamo podatke koje je komora prikupila tokom kvartalnog istraživanja sprovedenog između septembra 2015. i juna 2017. godine. Oni pokazuju da kompanije širom oblasti Istočni Midlands stalno rade na popunjavanju otvorenih pozicija i da između 52 i 63 posto kompanija pokušava da privuče nove zaposlene svakog kvartala. Od svih kompanija koje su pokušale da privuku nove zaposlene u tom periodu, procenat onih koji su se suočili sa nekom vrstom izazova se kreće između 55 i 66. Istraživanje je pokazalo da na izazove obično nailaze kompanije koje pokušavaju da privuku zaposlene za tehničke ili stručne poslove, mada se oni pojavljuju i prilikom pokušaja da se popune činovničke pozicije ili one koje ne zahtevaju posebne veštine.

Podatak da 86 procenata ispitanih preduzeća planira rast u naredne dve godine, samo pokazuje koliko je bitan pronalazak rešenja za ovaj problem. Pogotovo ako se uzme u obzir da 67 procenata ispitanih kompanija planira da poveća broj zaposlenih kako bi ostvarilo taj rast.

Ukoliko ove izazove razmotrimo u uslovima stalnog pada nezaposlenosti i potencijalnim problemima zaposlenih koji dolaze iz drugih zemalja, veoma je bitno da uspostavimo obrazovni sistem koji će mlade opremiti sa veštinama koje su potrebne tržištu.

Ono što stalno ponavljamo prilikom komunikacije sa poslodavcima jeste da ne mogu da se žale na veštine koje mladi poseduju, a da se pritom ne uključuju u rad obrazovnih institucija – pogodnosti ovako bliske saradnje su veoma dobro poznate, posebno prilikom osposobljavanja mladih za određene poslove. Važno je da podstičemo preduzeća da na ovo gledaju kao na dugoročnu investicionu strategiju.

Ohrabruju koraci koje vlada preuzima kroz svoju nacionalnu strategiju, kao i dodatni zahtevi koji se kroz nju postavljaju postavljaju. Ovo se posebno odnosi na zahtev da škole imenuju osobu koja će biti zadužena za pomoć pri izboru karijere kao i to što organizacije za obuku mladih imaju pristup učenicima kako bi sa njima razgovarali o mogućnostima stručnog obrazovanja.

Komora oblasti Istočni Midlands će nastaviti da podržava razvoj bliskih odnosa između poslodavaca i obrazovnog sektora kako bi premostila jaz kroz različite aktivnosti kao što su organizovanje školskih foruma, posredovanje ili lobiranje.

Spoljni linkovi