Direktor škole i izvršni direktor Boston koledža Džo Majer objašnjava zašto su takmičenja učenika toliko važna za učenike, ali i poslodavce u Velikoj Britaniji.

Sve kompanije moraju konkurentno da posluju, bez obzira na njihov razlog postojanja. U trci za sticanjem profita, da bi bili prvi koji će proizvod staviti na tržište, da bi pružili najviši kvalitet ili najbolju uslugu, lideri na tržištu imaju koristi od zapošljavanja kadrova koji su sposobni da usvoje konkurentni način razmišljanja. Upravo zbog toga nije iznenađujuće što je prilikom analize baze bodataka organizacije OfstedWorldSkills UK otkrio da koledži koji usvoje takmičenja u veštinama svojim studentima obično pruže veći nivo obrazovanja i konkurentnosti nego oni koji ih ne usvoje.

Takmičenja u veštinama pomažu učenicima da razviju sledeće veštine, ključne prilikom zapošljavanja:

  • efektivan timski rad
  • komuniciranje sa drugima
  • rešavanje problema
  • upravljanje vremenom. 

Učenici kroz ova takmičenja takođe razvijaju samopouzdanje i šire svoju mrežu kontakata, što može biti korisno u njihovoj budućoj karijeri. Važno je spomenuti da takmičenja omogućavaju učenicima da razviju tehničke veštine kroz niz dodatnih aktivnosti. Konkurentno okruženje stvara ambijent u kojem učenici demonstriraju nivo veštine koji je često izvan njihovog nivoa kvalifikacije. Kroz primenu ovog pristupa sticanju iskustva, učenici stiču samopouzdanje tako što sami sebi pokazuju da mogu da zadovolje industrijske standarde.

Na Boston koledžu, naši učenici su imali koristi od takmičenja, a što je još važnije, i poslodavci su prepoznali korist od ovakvog pristupa. Stiv Garard, direktor kompanije "Multi-Plumb", izjavio je: "Nakon što smo učestvovali u takmičenju, učenik na praksi u našoj kompaniji je postao motivisan da uči nove veštine. Podigao je svoj stepen samopouzdanja i pokazao nivo veštine koji je na višem nivou nego što je ranije mislio. Ovo je koristilo kompaniji jer on sada može da dobije različita zaduženja i da ih izvrši  u skladu sa visokim standardima. Poseban faktor za poslodavce je da se motivacija učenika povećava, kao i njihova sposobnost da se oporave od neuspeha što za rezultat ima više nivoe otpornosti i samopouzdanja. Pronađite mi bilo koju kompaniju koja ne bi želela zaposlene sa tim osobinama."

Ofsted (Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills) reguliše i vrši reviziju usluga pružanja obrazovanja i veština za učenike svih uzrasta.

Uloga WorldSkills UK jeste da pomogne mladima da napreduju brže u svojoj karijeri i stiču veštine koje poslodavcima najviše trebaju. Ovo uključuje takmičenja u veštinama i druge velike inicijative koje pokazuju prednosti stručnog obrazovanja.

Spoljni linkovi