Jedan od najvećih izazova sa kojim se koledži i organizatori obuka suočavaju je kako da osiguraju da njihovi programi i kvalifikacije zadovoljavaju potrebe lokalnih poslodavaca. Ipak, uspostavljanje saradnje između dovoljnog broja poslodavaca i lokalnih koledža nije uvek lako. Direktor Black Country Skills Factory, Kolin Parker, vodi program koji je osmišljen tako da osigura da poslodavci imaju programe za unapređenje veština koje su im potrebne, kao i da pomognu organizatorima obuka da potpunije razumeju zahteve za unapređenjem veština.

Black Country je oblast severnozapadno od Birmingema koja se proteže od Volverhemptona do Volsala, i predstavljala je centar Industrijske revolucije u Velikoj Britaniji u 19. veku. Tu se dalje nalazi veliki broj kako malih firmi, tako i onih većih.

Kao i sa većinom inovacija, najuspešnije su one koje su najjednostavnije. Izazov za veliki broj kompanija iz oblasti Black Country je to što su premale da bi uspostavile sopstvene sveobuhvatne programe obuke kroz koje bi se zaposlenima omogućilo da steknu veštine koje su im neophodne da bi bili uspešni.

Šta je Black Country Skills Factory?

Lokalno poslovno partnerstvo u oblasti Black Country formirano je da bi se tamošnjim preduzećima omogućilo da se razvijaju. Članovi su poslodavci, koledži, univerziteti i izabrana lokalna veća. Skills Factory je jedna od njihovih inicijativa čiji je cilj da se nadomeste nedostaci u pogledu veština u pet prioritetnih oblasti:"

  • Napredna proizvodnja (HVM) uključujući hranu i piće
  • Transportne tehnologije, uključujući i putovanje u svemir
  • Građevinarstvo, uključujući građevinske tehnologije
  • Tehnologije za zaštitu životne sredine
  • Poslovne usluge.

Jednostavnim jezikom rečeno, ovo je prilika za saradnju i između samih poslodavaca kako bi iskoristili prednosti ekonomije obima- kursevi su isplativiji jer grupe preduzeća obezbeđuju dovoljan broj učesnika, što samostalno ne bi mogla da postignu. Stoga su u mogućnosti da posreduju u realizaciji kurseva obuke za dokvalifikaciju u regionu, kao i da pruže nezavisne savetodavne usluge o kompanijama koje obezbeđuju stručnu praksu i finansiranje.

Čime se Black Country Skills Factory bavi?

Glavne aktivnosti Fabrike obuhvataju:

1. Dokvalifikacija postojeće radne snage

Skills Factory sarađuje sa lokalnim organizatorima obuka i koledžima na ponudi obimnog programa manjih kurseva za unapređenje širokog raspona tehničkih veština, kao i manje obuke za unapređenje menadžerskih i liderskih veština u konkretnom sektoru.

Takođe adekvatne kandidate upućuju na dvogodišnje ubrzane osnovne studije mašinstva na Univerzitetu Volverhempton.  "

2. Povećanje broja malih i srednjih preduzeća koji prihvataju zaposlene inženjerske struke na stručnu praksu

Skills Factory podržava poslodavce koji primaju zaposlene na stručnu praksu time što nudi nepristrasne savete i informacije koje im omogućavaju da upute preduzeća na lokalne koledže ili organizatore obuka na osnovu njihovih potreba. 

3. Saradnja između škola i preduzeća

Skills Factory realizuje dva programa koji povezuju preduzeća i škole, od kojih je jedan Poslovna savetodavna mreža (Enterprise Adviser Network), koja koordinira rad mreže iskusnih poslovnih savetnika volontera sa srednjim školama u Black Country Skills Factory. Cilj je da se školama pomogne da bolje razumeju preduzeća i da sa njima uspostave kontakt u okviru Karijerne edukacije, savetovanja i vođenja za svoje učenike.

Skills Factory takođe ima za cilj povećanje broja mladih koji bi želeli da razmotre karijeru u oblasti proizvodnje visoke vrednosti, time što menja njihov pogled na sektor proizvodnje i informiše ih o dostupnim karijernim prilikama kroz inovativne resurse za razvoj karijere pod nazivom Proizvedi svoju budućnost.

Logično rešenje

Iako Skills Factory dobija podršku od strane Lokalnog poslovnog partnerstva i posreduje u realizaciji subvencionisanih programa obuke, sama ne organizuje obuke. Njena snaga leži u uspostavljanju saradnje između partnera i obezbeđivanju da su programi koje nude koledži, privatni organizatori obuka i univerziteti relevantni za potrebe poslodavaca. To pokazuje da se mnogo može postići ukoliko se poslodavci i organizatori obuka navedu da sarađuju.

Dodatne informacije

Spoljni linkovi