Radimo sa mladima i medijima mladih kako bi se njihovi glasovi dalje čuli

Istraživanje koje smo sproveli pokazalo je da se mladi sve više informišu na društvenim mrežama na svojim pametnim telefonima, dok lokalne radio i televizijske stanice i dalje predstavljaju važan izvor informacija za starije građane. 

Sarađujemo sa medijima mladih kako bismo podržali saradnju i izgradnju njihovih kapaciteta, povećali vidljivost mladića i devojaka i pojačali njihov glas u medijima.

Našim novinarima i novinarkama omogućavamo da steknu praktično iskustvo u okviru Programa za obuku mladih novinara i novinarki, čime narednoj generaciji pružamo jedinstvenu priliku da steknu nove veštine. Takođe finansiramo učešće u Školi istraživačkog novinarstva koju organizuje BIRN.

U ovom delu