Teacher Associations ©

Mat Wright, British Council Photos

British Council u Srbiji sarađuje sa različitim udruženjima nastavnika i mrežama privatnih škola za učenje jezika.

ELTA

ELTA (English Language Teachers’ Association) - Udruženje nastavnika engleskog jezika predstavlja nevladinu i neprofitnu organizaciju koja okuplja nastavnike/profesore engleskog jezika na svim obrazovnim nivoima, predstavnike škola i institucija zainteresovanih za razvoj profesije i studente engleskog jezika.

ELTA nudi niz besplatnih radionica, seminara i obuka. Članovi se redovno obaveštavaju o rasporedu aktivnosti putem ELTA elektronskog biltena.

Udruženje može dosta toga da ponudi svim nastavnicima/profesorima i studentima koji odluče da ove godine postanu njegovi članovi. Ukoliko želite da se učlanite, molimo vas da popunite onlajn prijavu ili Preuzmete prijavu za članstvo i potom pratite uputstva opisana u samoj prijavi.

Za više informacija, molimo vas da posetite ELTA vebsajt.

YALS

YALS je nacionalno udruženje škola stranih jezika Srbije (nekadašnje Jugoslovensko udruženje škola stranog jezika), osnovano 1999. godine, sa glavnim ciljem promovisanja kvaliteta u nastavi stranih jezika kroz primenu visokih profesionalnih standarda priznatih širom sveta.

2002. godine YALS je kod ZUOV-a (Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja) akreditovao dva programa profesionalnog usavršavanja za:

  • “Inspekcija profesionalnih standarda škola stranih jezike – nastave, administracije, menadžmenta i akademskog menadžmenta YALS-a” i
  • “Usklađivanje nivoa znanja stranih jezika sa međunarodnim stepenovanjem nivoa – Common European Framework of Reference”

YALS je iste godine postao pridruženi član organizacije EAQUALS (Evaluacija i akreditacija kvaliteta jezičkih usluga) i na taj način dokazao da je sinonim za kvalitet u Srbiji.

YALS-ov program “Uspešno vođenje obrazovne institucije – Evropski model”, akreditovan od strane ZUOV-a 2014. godine, uspešno je realizovan u Nišu, Kikindi i Zrenjaninu. Program je rezultat 15 godina rada privatnih škola stranih jezika, članica YALS-a, na polju akademskog menadžmenta i kontrole kvaliteta, a cilj programa je stručno usavršavanje direktora i pomoćnika direktora obrazovnih institucija.

Ova organizacija ima niz jasnih ciljeva i uspostavila je blisku saradnju sa ELT izdavačima koji rade u Srbiji i Udruženjem nastavnika engleskog jezika.

Uspešno sarađujemo sa YALS-om već 15 godina na unapređenju kvaliteta nastave i učenja jezika i razvoju i očuvanju visokih profesionalnih standarda. Naša organizacija i YALS su 2012. godine uspešno sproveli projekat „Engleski jezik za međunarodnu saradnju“ u okviru koga je oko 600 mladih ljudi iz cele Srbije naučilo engleski jezik uz pomoć oko 40 YALS predavača. Pored toga, svake godine tradicionalno zajednički organizujemo seminare na kojima svetski poznati predavači prenose nastavnicima engleskog jezika najnovija dostignuća u oblasti nastave i učenja engleskog jezika i kulture. 

Za više informacija, molimo vas da posetite YALS vebsajt.

Spoljni linkovi