Ovaj kurs je namenjen vama ukoliko želite da saznate više o posebnim obrazovnim potrebama kao i strategijama i rešenjima koje mogu pomoći učenicima koji imaju ove potrebe,  promovišete inkluziju i svim učenicima pružite najbolje moguće uslove za učenje.

Ovaj kurs takođe nudi i opciju da ocenimo vaš rad tokom njegovog trajanja i namenjen je nastavnicima engleskog ili nastavnicima drugih predmeta koji svoju nastavu drže na engleskom jeziku. Prilagođen je radu nastavnika u osnovnim i srednjim školama i nije namenjen samo nastavnicima specijalizovanim za rad sa učenicima koji imaju posebne obrazovne potrebe.

Datum početka: Otvoren za prijave
Trajanje kursa: Potrebno je od 33 do 41 sat za ceo kurs, odnosno tri sata za svaku pojedinačnu lekciju za samostalno učenje
Cena: Kontaktirajte nas kako bismo vam poslali cenu kursa

Svaka lekcija može da se obradi nezavisno od ostalih. Teme koje kurs pokriva:

 • uvod 
 • disleksija
 • poremećaj hiperaktivnosti i deficita pažnje
 • vizuelna/slušna/fizička ometenost
 • socijalni i  emotivni problemi i problemi u ponašanju
 • autizam
 • talentovani i nadareni učenici
 • uticaj multikulturalnog okruženja na teškoće pri učenju
 • dispraksija
 • poteškoće pri govoru
 • inkluzivno ocenjivanje.

Više informacija možete pronaći u detaljnom opisu kursa koji možete preuzeti pomoću linka ispod teksta.

Spoljni linkovi