Online kursevi za nastavnike i profesore

Ukoliko ste profesor engleskog jezika koji želi da se stručno usavršava ali nema dovoljno vremena da otputuje i pohađa program u striktno određenim terminima, naši onlajn kursevi mogu biti baš ono što vam je potrebno.

Ovi kursevi koje vode kvalifikovani i iskusni predavači i pohađa međunarodna grupa nastavnika su praktične prirode i obuhvataju aktivnosti i ideje koje možete direktno da prenesete u svoje učionice. Ovakvi kursevi organizuju se nekoliko puta godišnje.

Special Educational Needs

The TeachingEnglish Special Educational Needs kurs na internetu je za nastavnike engleskog jezika koji predaju u osnovnoj i nižim razrednima srednje škole kao i za sve nastavnike koji koriste engleski u predavanju.

TeachingEnglish Special Educational Needs ima za cilj da:

podigne svest kod nastavnika o ponašanju pri nastavi koja uključuje učenike sa posebnim obrazovnim potrebama:

 • pomogne nastavnicima da identifikuju i prevaziđu sopstvene predrasude
 • informiše nastavnike o velikom broju posebnih obrazovnih potreba i o načinu na koji one utiču na predavanje i učenje
 • pruži nastavnicima set strategija u nastavi koji promovišu inkluzivno učenje i koji će koristiti svim učenicima
 • pomogne nastavnicima da razviju inkluzivni pristup u svojoj učionici ili školi
 • podrži nastavnike u njihovim naporima da postanu samopouzdaniji nastavnici kada predaju učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama.

TeachingEnglish Special Educational Needs pogodan za nastavnike koji:

 • imaju minimalno znanje engleskog jezika na nivou B1 Zajedničkog jezičkog okvira Saveta Evrope
 • predaju ili nameravaju da predaju deci ili tinejdžerima
 • rade sa odraslima čije jezičke potrebe nisu identifikovane.

Nivo engleskog koji je potreban: B1+

TeachingEnglish Special Educational Needs kurs može se izvoditi na dva načina:

 • 100% samostalan pristup bez ocenjivanja
 • sa portfolio ocenom od strane tutora (važno je napomenuti da, da biste dobili ocenu portfolio ocenu, potrebno je da uradite najmanje osam poglavlja)

Saznajte više na TeachingEnglish vebsajtu.

Na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, "Special Educational Needs" program nosi 24 boda stručnog usavršavanja.

CLIL Essentials (Content and Language Integrated Learning)

Ovo je onlajn kurs za nastavnike koji predaju školske predmete kao što su geografija, istorija, matematika, prirodne nauke na engleskom jeziku u državnim i privatnim školama. Ovaj kurs je pogodan za iskusne nastavnike/profesore osnovnih i srednjih škola, koji su ili nastavnici/profesori jezika koji pružaju podršku nastavnicima koji predaju pomenute predmete ili nastavnici pomenutih predmeta koji rade u CLIL kontekstu.

Saznajte više na našem TeachingEnglish vebsajtu.

Na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, "CLIL Essentials" program nosi 24 boda stručnog usavršavanja.

Certificate in Secondary English Language Teaching (CISELT)

Ovaj kurs je namenjen nastavnicima/profesorima engleskog jezika nivoa znanja od B1 pa naviše koji rade sa učenicima uzrasta od 11 do 18 godina. To je modularno podučavanje koje se zasniva na praktičnoj metodologiji nastave i domaćim zadacima.

Ovo je program u dva nivoa koji je podeljen u dva odvojena kursa:

 • CiSELT Proficient je usmeren na ključna metodološka pitanja za nastavnike sa dve godine radnog iskustva.
 • CiSELT Advanced je usmeren na specijalizovane teme i razvoj kreativnih nastavnih metoda i pristupa učenju.

Na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, "CISELT" program nosi 24 boda stručnog usavršavanja.

TKT Essentials (Teaching Knowledge Test)

TKT Essentials predstavlja uvod u metodiku nastave engleskog jezika za nastavnike/profesore koji žele da se usavrše u interaktivnoj nastavi stranih jezika. Ovaj kurs je pogodan za nastavnike/profesore početnike koji žele da razviju svoje znanje o ključnim konceptima u nastavi engleskog jezika i nastavnike/profesore sa iskustvom koji žele da osavremene metodologiju nastave koju primenjuju u praksi.

TKT Essentials sastoji se iz tri modula koji su organizovani kao odvojeni kursevi: TKT Modul 1 i TKT Moduli 2 i 3.

Saznajte više na našem TeachingEnglish vebsajtu.

Na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, "TKT Essentials" program nosi 30 bodova stručnog usavršavanja.

Primary Essentials

Kurs Primary Essentials namenjen je nastavnicima engleskog jezika u državnim i privatnim školama ili profesorima engleskog jezika u srednjim školama koji bi želeli da rade u primarnom sektoru.

Ukoliko želite da se upoznate sa metodikom podučavanja engleskog jezika mlađim učenicima uzrasta od 7 do 11 godina, onda je ovo pravi kurs za vas. Uz pomoć filmova, audio zapisa i elemenata o životu u zajednici naučićete osnove koje će vam pomoći u nastavi.

Saznajte više na našem TeachingEnglish vebsajtu.

Na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, "Primary Essentials" program nosi 24 bodova stručnog usavršavanja.

Tehnologije u službi učenja

Ovaj kurs je namenjen daljem stručnom usavršavanju nastavnika engleskog jezika i upoznaje ih sa glavnim karakteristikama novih tehnologija i njihovom primenom u učionici. Moduli ovog kursa obuhvataju niz internet tehnologija i teme koje obrađuju korišćenje interneta, dobrostanje korisnika i učenika na internetu, upotrebu MS Office aplikacija, upotrebu onlajn video i audio sadržaja i društvenih mreža i drugih veb tehnologija u obrazovne svrhe.

Saznajte više na našem TeachingEnglish vebsajtu

Na osnovu sporazuma koji smo potpisali sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, program "Tehnologije u službi učenja" nosi 26 bodova stručnog usavršavanja.

Ukoliko ste zainteresovani za ove kurseve i imate pitanje za nas, molimo kontaktirajte našeg kolegu Kristijana Rajkovića.