British Council stvara međunarodne prilike za ljude u Velikoj Britaniji i drugim zemljama i širom sveta gradi poverenje među ljudima. Naš rad podrazumeva izgradnju odnosa s ljudima koji vode poreklo iz najrazličitijih sredina i kultura. Stoga različitost i promocija jednakosti i inkluzije predstavljaju suštinski deo našeg rada.

Tamo gde se različitost ne priznaje i ne ceni, nema ni jednakih mogućnosti za sve. Informišite se o razlici između jednakosti, različitosti i inkluzije kao i o sedam područja na koje se fokusiramo u svom radu. 

Šta se podrazumeva pod politikom jednakosti, različitosti i inkluzije

Jednakost

'Jednakost' podrazumeva da tretman svih ljudi bude pravedan i bez predrasuda, i da se na radnom mestu i društvu uopšte stvaraju uslovi koji podstiču i vrednuju različitost i promovišu dostojanstvo. Ovaj pojam takođe podrazumeva pokušaj da se ispravi dosad postojeća neravnoteža i osigura konstruktivan rad s klijentima, kupcima i dobavljačima, rad koji podržava inkluziju i ne daje povoda za diskriminaciju.

Različitost i inkluzija

Različitost podrazumeva stvaranje inkluzivnog okruženja i praksi koje koriste organizaciji i onima koji rade u njoj ili s njom. Poseban je naglasak stavljen na činjenicu da se ljudi razlikuju na mnogo načina. Razumevanje, vrednovanje i upravljanje tim razlikama mogu dovesti do većeg stepena participacije što može pozitivno uticati na lični, timski i uspeh cele organizacije.

Kad je reč o politici jednakosti, različitosti, i inkluzije fokusiramo se na sedam glavnih područja:

  • Starosno doba
  • Invaliditet
  • Rasa/etnička pripadnost
  • Rod (što uključuje i transrodnost)
  • Religija/Uverenja i kultura
  • Seksualna orijentacija
  • Balans poslovnog i privatnog života

Naš pristup jednakosti, različitosti i inkluziji

Razvili smo niz politika za promociju jednakosti, različitosti i inkluzije, i koristimo niz mehanizama za praćenje i procenu napretka njihovog uključivanja u svakodnevnu praksu. Verujemo da je najbolji način za postizanje tog cilja osigurati da su ovi principi ugrađeni u sve procese i funkcije, učiniti ih sastavnim delovima donošenja odluka o svim politikama i imati ove principe na umu pri planiranju naših programa, od početka do kraja. To je ono što podrazumevamo pod uvođenjem principa jednakosti, različitosti i inkluzije u svakodnevnu praksu.

Da li želite više informacija?

Pročitajte ceo pravilnik o politici jednakosti, različitosti i inkluzije na našoj globalnoj Internet stranici. Ako vam je potrebno više informacija o našem radu u ovoj oblasti ili želite savet kako da na najbolji način primenite ovu politiku u svojoj organizaciji, biće će nam zadovoljstvo da vam izađemo u susret. Za sva pitanja molimo vas da kontaktirate našeg kolegu Miloša Arsića.

Spoljni linkovi