Cambridge English ©

Mat Wright, British Council Photos

Kembridž ispite priznaju škole, univerziteti i poslodavci u privatnom i javnom sektoru u zemljama engleskog govornog područja širom sveta. 

Ukoliko položite neki od ovih ispita, svoje znanje engleskog jezika možete dokazati svuda u svetu, jer su sertifikati Kembridž ispita međunarodno priznati.

Još uvek imamo nekoliko slobodnih mesta za polaganje Kembridž engleskog FCE (25. septembra 2020.) i CPE (2. oktobra 2020.)!

Oba testa se polažu na računaru. Za polaganje se možete registrovati putem ovog linka.

Pogledajte