Online teaching resources ©

Mat Wright, British Council Photos

Ako ste nastavnik engleskog jezika ili se predavanjem engleskog profesionalno bavite na neki drugi način, British Council ima niz besplatnih materijala koji vam mogu koristiti u vašem radu.

  • Možete besplatno preuzeti nastavni materijal i planove časova
  • dobiti savete, članke i informacije o profesionalnom razvoju
  • konferencijama i profesionalnim kvalifikacijama.
  • Možete se i pridružiti grupama za diskusiju i dobiti materijale sa programa obuke.

Više informacija o resursima i materijalima možete naći na stranici TeachingEnglish.

Plan nastavnog časa

Ako ste nastavnik engleskog jezika kome su potrebni nastavni materijali, British Council vam može pomoći redovno ažuriranim planovima nastavnih časova i nastavnim materijalima.

Saznajte više na lesson plans.

Resursi za nastavu nastavnog jezika

Ako ste prezaposleni nastavnik engleskog jezika ili predavač koji traži podršku i materijale za rad u učionici, može vam biti od koristi naša kolekcija besplatnih nastavnih materijala koja se redovno ažurira na stranici British Councila za nastavnike.

Saznajte više o English teaching resources.

Članci

Ako ste nastavnik engleskog jezika i želite proširiti svoje znanje o nastavnoj metodici i praksi, British Council vam može pomoći redovno ažuriranom ponudom članaka.

Aktivnosti u učionici

Ako ste nastavnik engleskog i tražite nastavne materijale, možemo vam pomoći našim redovno ažuriranim predlozima aktivnosti u učionici.

Književnost u nastavi engleskog jezika

Ako ste nastavnik engleskog jezika i potrebni su vam nastavni materijali iz književnosti, možemo vam pomoći ponudom književnih tekstova, predloga aktivnosti i materijala za slušanje.

Saznajte više o materijalima koji nastavnicima mogu pomoći da koriste književna dela u nastavi engleskog jezika.

Kursevi stručnog usavršavanja

British Council nudi niz kurseva koji će nastavnicima engleskog jezika uskoro biti dostupni na internetu. Kursevi se odnose na oblasti osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, tehnologije rada i mnoge druge teme.

Za više informacija posetite stranicu British Council-a teacher training.