Take an exam ©

Mat Wright, British Council Photos

Sutrašnji uspeh počinje danas

Preko dva miliona ljudi širom sveta je prošle godine polagalo ispite u našim centrima. Nudimo veliki izbor ispita, od ispita engleskog jezika do školskih i poslovnih kvalifikacija.

Povezujemo ljude širom sveta kroz mogućnosti za učenje i podsticanje kreativnih ideja od strane akademskog i poslovnog sveta. 

Mi se držimo najviših etičkih i pravnih standarda. Da biste nam pomogli da ovaj standard i održimo, želimo da nam se javite ukoliko uočite neke nepravilnosti u našem radu. Pročitajte našu Politiku o uzbunjivačima  i dokument pod nazivom Izrazite svoju zabrinutost.

Pogledajte