Ovaj deo sadrži informacije o:

  • privatnosti, zaštiti podataka i slobodi informisanja,
  • uslovima korišćenja svih sajtova British Council-a, pristupačnosti i načinima na koje možete da uložite žalbu,
  • politikama kojima se vodimo pri poslovanju.

Uslovi korišćenja i politike se ažuriraju s vremena na vreme. 

Privatnost

PRIVATNOST

Smatramo da je zakonski legalan i fer način tretiranja ličnih informacija važan za naš uspešan rad i održavanje poverenja onih sa kojima sarađujemo. Ovo se odnosi podjednako na sve naše kancelarije, bez obzira gde se nalaze. 

Našu kompletnu politiku o privatnosti možete da pročitate na engleskom jeziku.

ZAŠTITA PODATAKA

Saznajte na koji način čuvamo informacije o vama i na koji način možete zatražiti pristup tim informacijama.

Više o našoj politici zaštite podataka možete da pročitate na engleskom jeziku.

SLOBODA INFORMISANJA

Ponosni smo na svoje napore u traženju novih i otvorenih načina delovanja u svetskoj zajednici. Važno je da se u procesu izgradnje integriteta i poverenja budemo primer tako što ćemo kao organizacija biti otvoreniji prema svetu.    

Našu kompletnu politiku o slobodi informisanja možete da pročitate na engleskom jeziku.

Uslovi korišćenja

British Council navodi uslove korišćenja ove stranice i linkova koji vode ka njoj, ili se nalaze na stranici. 

Ceo tekst uslova korišćenja možete da pročitate na engleskom jeziku.

PRISTUPAČNOST

Uložili smo napore da učinimo www.britishcouncil.rs jednostavnim za korišćenje svima, bez obzira na vrstu pretraživača koji odaberete i bez obzira na to da li koristite posebnu opremu za pristup stranici. 

Više informacija o British Council-ovim merama pristupačnosti možete da pročitate na engleskom jeziku.

ULOŽITE ZALBU

Mi cenimo vaše mišljenje. Nadamo se da možemo učiniti vaše iskustvo u radu sa British Councilom odličnim. Vaši komentari, sugestije i detalji o zadovoljstvu ili nezadovoljstvu koji ste iskusili kada ste nas kontaktirali ili kada ste koristili neke od naših proizvoda i usluga su dobrodošli. Takođe, voleli bismo da čujemo i ako Vam je neki od zaposlenih pružio izvanrednu uslugu.

Našu kompletnu politiku o žalbama možete da pročitate na engleskom jeziku.

Politike

Kao organizacija za kulturne odnose, British Council ima politike kojima se vodimo pri poslovanju:

POLITIKA ZAŠTITE

British Council ima za cilj da stvori bezbedno okruženje u kojem nijedno dete ili odrasla osoba neće biti oštećena ili eksploatisana tokom kontakta sa nama. Ova politika postavlja širok okvir i očekivanja u vezi sa zaštitom dece i odraslih. Ona artikuliše zašto je zaštita važna i korake koje će organizacija preduzeti da bi ispunila svoju odgovornost u interakciji sa decom i odraslima. British Counil promoviše pristup nulte tolerancije na nesprovođenje zaštite.

Našu kompletnu politiku o zaštiti možete da pročitate na engleskom jeziku.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

British Council je posvećen ostvarivanju međunarodnih i standarda Velike Britanije u oblasti zaštite životne sredine. Mi prepoznajemo uticaj koji naše poslovne aktivnosti imaju na okolinu. Takođe, svesmi smo pretnje koju klimatske promene predstavljaju za prosperitet, društvenu pravdu i kvalitet života. Zbog toga ulažemo napore da kontrolišemo i smanjimo naš uticaj na životnu sredinu.

Našu kompletnu politiku o zaštiti životne sredine možete da pročitate na engleskom jeziku.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI I RAZLIČITOST

British Council stvara međunarodne prilike za ljude u Velikoj Britaniji i u drugim državama i među njima gradi poverenje širom sveta. Naš rad uključuje izgradnju odnosa s ljudima različitog porekla i kultura. Efikasan rad s različitim ljudima i promocija jednakih mogućnosti je prema tome ključni deo funkcionisanja naše organizacije.  

Naš kompletan pravilnik možete da pročitate na engleskom jeziku i saznate više o tome na koji način promovišemo jednake prilike i različitosti u našim programima i projektima i kako nas možete kontaktirati za više informacija.