Our work in arts and education ©

Mat Wright, British Council Photos

Naš cilj je da izgradimo mostove poverenja i razumevanja između ljudi širom sveta. Kroz naše programe, pružamo mogućnosti stotinama milionima ljudi u celom svetu da uče o britanskoj kulturi i kreativnosti.

Pogledajte