IELTS (International English Language Testing System / Međunarodni sistem za testiranje znanja engleskog jezika) je najpopularniji test znanja engleskog jezika u svetu. Prošle godine više od 3 miliona ljudi je polagalo ovaj test.

Uspeh na IELTS testu otvara vam nove mogućnosti – života, studiranja i rada bilo gde na svetu. Širom sveta IELTS priznaje više od 10.000 akademskih, institucija vlada, ali i privrednih organizacija.

IELTS je jedini test znanja engleskog jezika koji priznaju imigracione službe svih zemalja koje uslovljavaju useljenje potvrdom o znanju engleskog jezika.

Ukoliko aplicirate za dobijanje vize kako biste se preselili u Veliku Britaniju, IELTS se nalazi na listi Secure English Language Tests. Više informacija možete da pronađete na našoj strani  IELTS za britanske vize i imigraciju.

Prijavite se za IELTS

British Council je ponosni suvlasnik IELTS-a.

SAZNAJTE VIŠE O IELTS TESTU