Professional exams ©

British Council Russia

Ako ste stručnjak koji traži način da poveća svoje šanse za napredak u karijeri, možemo vam omogućiti da polažete međunarodno priznate ispite koji doprinose vašem profesionalnom razvoju.

Da biste dobili jednu od dole navedenih kvalifikacija, potrebno je da se javite određenoj strukovnoj organizaciji i pratite speficične procedure navedene na njihovoj internet stranici. Ispiti se obično održavaju po rasporedu koji ustanovljava data organizacija, a mi delujemo kao njihov ispitni centar u Srbiji.

Ko su naši partneri

Učite po programima nekoliko najvažnijih stručnih tela i polažite svoje ispite u Srbiji. Naši partneri su:

Ova lista nije konačna. Možemo organizovati polaganje ispita bilo koje stručne institucije. 

Cene ispita i odredbe

Lokalne takse koje naplaćujemo pokrivaju administrativne troškove i kurirsku dostavu testova. Ove takse plaćaju direktno institucije ili kandidati, u zavisnosti od zahteva institucije čije ispite kandidat polaže.  

Lokalne takse mogu varirati u zavisnosti od panela ispitivača, dužine trajanja ispita, broja kandidata koji polažu taj ispit i u nekim situacijama, taksi za panel ispitivača, kada ove troškove instituciji čije ispite kandidat polaže treba da izmiri naš centar. 

Odricanje od odgovornosti

British Council i ispitne komisije preduzimaju sve neophodne korake kako bi obezbedili kontinuitet u pružanju usluga. Verujemo da ćete razumeti da, međutim, ne možemo da snosimo odgovornost za bilo kakve prekide u pružanju usluga izazvane okolnostima izvan naše kontrole. Ukoliko dođe do prekida ispita ili narušavanja rezultata ispita, otkazivanja ili odlaganja istih, uložićemo svaki napor da ponovo uspostavimo pružanje redovnih usluga u nakraćem mogućem roku. Naša odgovornost se ograničava na refundiranje troškova prijavljivanja ili ponovnog testiranja u naknadnom terminu.

Kontaktirajte nas za više informacija.