ROK ZA PRIJAVU: 30. NOVEMBAR 2019.

Ako ste nastavnik engleskog jezika, možete da se prijavite za stipendije koje A.S.Hornby Educational Trust dodeljuje svake godine za Master studije iz oblasti nastave engleskog jezika (ELT) na Univerzitetu Warwick. Stipendija se odnosi na studije između oktobra 2020. i septembra 2021. godine.

Visina stipendija pokriva sve troškove u Velikoj Britaniji uključujući mesečnu nadoknadu za smeštaj i troškove života, školarinu, povratne avio karte, vizu i troškove testiranja jezika.

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

Kandidati koji ispunjavaju uslove moraju da imaju najmanje tri godine punog radnog iskustva u nastavi engleskog jezika i visoku stručnu spremu. Kandidati takođe treba da imaju nivo znanja engleskog jezika koji zahteva univerzitet. Nivo znanja se procenjuje putem IELTS testa ili drugog opšteprihvaćenog testa engleskog jezika – gde je potreban ukupan IELTS rezultat od 6.5, sa najmanje 6.0 u bilo kojoj od kategorija i 6.5 iz pisanja. Hornby stipendije imaju za cilj da podrže iskusne nastavnike engleskog jezika koji imaju potencijal da daju značajan budući doprinos kako nastavi engleskog jezika tako i drugim nastavnicima u svojoj zemlji.

PROCES SELEKCIJE

Izbor kandidata se odvija u četiri faze. U prvoj fazi se ocenjuje  kvalitet prijave. U drugoj fazi, izabrani kandidati će biti pozvani na intervju koji će biti održan u kancelarijama British Council-a. U trećoj fazi, izabrani kandidati se prijavljuju na univerzitet. U četvrtoj fazi, uspešan kandidat će biti primljen na univerzitet. Kandidatu se potvrda o dodeljenoj stipendiji daje tek u ovoj fazi.

KAKO SE PRIJAVITI?

Ako ste zainteresovani da se prijavite za Hornby stipendiju,  posetite naš globalni sajt TeachingEnglish, na kome možete da pronađete više informacija i dokument “Podaci o prijavi za Hornby stipendiju". Molimo vas da prvo prikupite sve podatke navedene u dokumentu pre pokretanja onlajn formulara za prijavu, jer ga ne možete napustiti tokom popunjavanja i vratiti se da ga dovršite kasnije.

Spoljni linkovi