About us ©

Mat Wright, British Council Photos

British Council stvara veze, razumevanje i poverenje među ljudima iz Velike Britanije i drugih država - kroz umetnost i kulturu, obrazovanje i učenje engleskog jezika.

Mi pomažemo mladim ljudima u sticanju veština, samopouzdanja i kreiranju veza u oblasti struke kako bi realizirali svoj potencijal i učestvovali u snažnim i inkluzivnim zajednicama. Podržavamo ih u učenju engleskog jezika, kako bi ostvarili visoko-kvalitetno obrazovanje i dobili internacionalno priznate sertifikate. Naš rad na polju umetnosti i kulture stimuliše kreativno izražavanje i razmena znanja ali i nega kreativnog preduzetništva.

British Council je u Srbiji otvorio kancelariju 1940. godine. Svake godine sarađujemo sa velikim brojem učenika, studenata, nastavnika iz sektora obrazovanja u Srbiji. Značajnu saradnju ostvarujemo I sa brojnim stručnjacima zaposlenim u kreativnim industrijama, umetnicima kao I preduzetnicima u Srbiji.

British Council u Srbiji

Beograd je jedan od prvih osam gradova u inostranstvu u kome je British Council otvorio svoju kancelariju.

Naša prva kancelarija u staroj Jugoslaviji je otvorena 1940. godine. Bila je poznata pod nazivom Jugoslovensko-britanski institut i prostirala se na prva dva sprata Anglo-američko-jugoslovenskog kluba. Klub je bio u samom centru grada, u današnjoj Palati Albanija. U tom periodu, dve naše najvažnije aktivnosti bile su vođenje kurseva za učenje engleskog jezika i Englesko obdanište.

Tokom Drugog svetskog rata naš rad je bio prekinut, ali je već juna 1945. bio obnovljen. Prva biblioteka British Council-a bila je postavljena 1946. godine. 

Razvoj kulturne i tehničke saradnje je došao veoma brzo, već sa prvim razmenama i posetama 1947. godine.

Više od 40 godina su naša kancelarija i biblioteka bile odvojene, i posle dugog premišljanja, odlučili smo da se preselimo na adresu gde smo i danas, na Terazijama. Na Terazije smo se preselili 2001. godine i sada smo samo 100 metara udaljeni od mesta gde smo prvo počeli sa radom – od Jugoslovensko-britanskog instituta.

Godine 2008, Briitsh Council je redefinisao svoju ulogu u Evropi, sa ciljem da osigura svoj doprinos jačanju kulturnih odnosa kako na tlu Evrope, tako i van evropskih granica, istovremeno delujuću u okruženju koje se veoma brzo menja. 

Ova promena se direktno odrazila na našu biblioteku. Imajući u vidu da je jedinstvenost naše ponude slabila, deo materijala smo prosledili našim novim partnerima – bibliotekama u Novom Sadu i Kragujevcu. Slanje naših materijala baš u ove gradove poklopilo se sa potrebama koje su već dugo postojale u ovim univerzitetskim centrima za našim materijalima, a koji će im omogućiti da informišu širu publiku u Srbiji o našim aktivostima.