About us ©

Mat Wright, British Council Photos

British Council je međunarodna organizacija za kulturne odnose i obrazovanje iz Velike Britanije. 

Gradimo poverenje i razumevanje između stanovnika Velike Britanije i drugih zemalja sveta.

Ovo radimo kroz pozitivan doprinos Velikoj Britaniji i zemljama u kojima radimo – menjamo živote tako što stvaramo mogućnosti, povezujemo ljude i podstičemo poverenje.

Svoje aktivnosti u oblastima umetnosti i kulture, engleskog jezika, obrazovanja i civilnog društva sprovodimo u preko sto zemalja.

Svake godine kroz svoje projekte dolazimo u direktan kontakt sa preko 20 miliona ljudi, a kroz digitalne i masovne medije sa više od 500 miliona.

Osnovani smo 1934. godine kao britanska neprofitna organizacija osnovana kraljevskom poveljom, ali smo i organizacija britanske vlade.

Beograd je jedan od prvih osam gradova u inostranstvu u kome je British Council otvorio svoju kancelariju 1940. godine. Svake godine sarađujemo sa hiljadama učenika, nastavnika, donosioca odluka, istraživača, zaposlenih u kreativnim industrijama i preduzetnika u Srbiji.

British Council u Srbiji

Beograd je jedan od prvih osam gradova u inostranstvu u kome je British Council otvorio svoju kancelariju.

Naša prva kancelarija u staroj Jugoslaviji je otvorena 1940. godine. Bila je poznata pod nazivom Jugoslovensko-britanski institut i prostirala se na prva dva sprata Anglo-američko-jugoslovenskog kluba. Klub je bio u samom centru grada, u današnjoj Palati Albanija. U tom periodu, dve naše najvažnije aktivnosti bile su vođenje kurseva za učenje engleskog jezika i Englesko obdanište.

Tokom Drugog svetskog rata naš rad je bio prekinut, ali je već juna 1945. bio obnovljen. Prva biblioteka British Council-a bila je postavljena 1946. godine. 

Razvoj kulturne i tehničke saradnje je došao veoma brzo, već sa prvim razmenama i posetama 1947. godine.

Više od 40 godina su naša kancelarija i biblioteka bile odvojene, i posle dugog premišljanja, odlučili smo da se preselimo na adresu gde smo i danas, na Terazijama. Na Terazije smo se preselili 2001. godine i sada smo samo 100 metara udaljeni od mesta gde smo prvo počeli sa radom – od Jugoslovensko-britanskog instituta.

Godine 2008, Briitsh Council je redefinisao svoju ulogu u Evropi, sa ciljem da osigura svoj doprinos jačanju kulturnih odnosa kako na tlu Evrope, tako i van evropskih granica, istovremeno delujuću u okruženju koje se veoma brzo menja. 

Ova promena se direktno odrazila na našu biblioteku. Imajući u vidu da je jedinstvenost naše ponude slabila, deo materijala smo prosledili našim novim partnerima – bibliotekama u Novom Sadu i Kragujevcu. Slanje naših materijala baš u ove gradove poklopilo se sa potrebama koje su već dugo postojale u ovim univerzitetskim centrima za našim materijalima, a koji će im omogućiti da informišu širu publiku u Srbiji o našim aktivostima.