Globalne nagrade za predavanje engleskog jezika

Nagrade ELTons i ove godine slave najoriginalnije kurseve, publikacije, projekte, aplikacije I platforme, koji pronalaze nove načine da pomognu učenicima I nastavnicima engleskog jezika da postignu svoje ciljeve.

Nagrade takođe odaju priznanja organizacijama, timovima I pojedincima čiji originalni pristupi pomažu u oblikovanju budućnosti nastave I učenja engleskog jezika.

Prijave su sada zatvorene. Molimo posetite našu veb stranicu English Agenda za više informacija o procesu odabira.

PRIJAVITE SE ZA SLEDEĆE KATEGORIJE NAGRADA

  1. Izvrsnost u inovaciji kurseva - Kursevi u kojima se koristi nov raznovrstan sadržaj i medijski format, koji pomaže učenicima da dostignu visok nivo znanja engleskog jezika.
  2. Inovacija u oblasti resursa za nastavnike - Podrška u snabdevanju nastavnika potrebnim resursima, kroz treninge, edukaciju ili nastavak profesionalnog razvoja.
  3. Inovacija u oblasti resursa za učenike -  Servisi, aktivnosti, materijali kao i inovacije u radu teže poboljšanju vokabulara, gramatike, govora, veština razumevanja ili vitalnih jezičkih veština potrebnih za učenje, život i posao, učenika engleskog jezika.
  4. Digitalna inovacija - Korišćenje digitalnih tehnologija i medija – najnovije tehnologije, ili inovativno korišćenje postojećih tehnologija –  svrhu kvalitetnog učenja engleskog jezika.
  5. Lokalne inovacije (u saradnji sa Kembridž Univerzitetom za procenu engleskog jezika) - Inovacija projekata i sredstava (resursa) za specifične potrebe na lokalnom nivou, u okviru lokalnih, nacionalnih ili regionalnih zajednica širom sveta.