University exams ©

Mat Wright, British Council Photos

Preko British Council-a kao spone u oblasti obrazovanja između Srbije i Velike Britanije, možete polagati ispite britanskih univerziteta.

Programi učenja na daljinu

Mi administriramo ispite za širok spektar britanskih univerziteta i koledža. 

University of London

The University of London je jedna od vodećih svetskih akademskih institucija, međunarodno priznata, asocijacija 20 fakulteta svetske klase i niza priznatih i cenjenih instituta. Među predavačima i nekadašnjim studentima ovog univerziteta ima preko 55 nobelovaca i više od 35 aktuelnih ili bivših šefova država. 

Kroz Međunarodni program uspostavljen još od 1858. godine diplome ovog univerziteta dostupne su studentima iz celog sveta. Danas University of London na 100 studijskih programa ima preko 40.000 studenata u više od 180 zemalja sveta.

Open University

The Open University (OU) The Open University (OU) je jedini britanski univerzitet posvećen isključivo učenju na daljinu.

Heriot-Watt University

Sa međunarodnom reputacijom zbog inovativnog pristupa obrazovanju, preduzetništva i vodećih teorijskih i praktičnih istraživanja, Heriot-Watt`s Edinburgh Business School jedna je od vodećih britanskih obrazovnih institucija u oblasti biznisa i industrije.

Warwick University

The University of Warwick Warwick jedan je od najpoznatijih britanskih univerziteta, priznat kao vodeći u oblasti istraživanja i inovativnog pristupa nastavi i poznat po izvrsnoj povezanosti s biznisom i industrijom.

Ostali univerziteti iz Velike Britanije

Ispite na daljinu bilo kog univerziteta iz Velike Britanije možete polagati u British Council-u u Srbiji. Kontaktirajte svoj Univerzitet kako biste dobili njihovo odobrenje i potom nam pošaljite aplikacionu prijavu.

Takođe, na zahtev možemo organizovati polaganje ispita bilo koje druge obrazovne institucije iz Velike Britanije. Kontaktirajte nas za više informacija.

Kontaktirajte nas u vezi informacija o mestu i vremenu održavanja ispita, pošto vaš univerzitet potvrdi detalje.

Odricanje od odgovornosti 

British Council i ispitne komisije preduzimaju sve neophodne korake kako bi obezbedili kontinuitet u pružanju usluga. Verujemo da ćete razumeti da, međutim, ne možemo da snosimo odgovornost za bilo kakve prekide u pružanju usluga izazvane okolnostima izvan naše kontrole. Ukoliko dođe do prekida ispita ili narušavanja rezultata ispita, otkazivanja ili odlaganja istih, uložićemo svaki napor da ponovo uspostavimo pružanje redovnih usluga u nakraćem mogućem roku. Naša odgovornost se ograničava na refundiranje troškova prijavljivanja ili ponovnog testiranja u naknadnom terminu.