Trenutno nema oglašenih poslova u British Council-u.

British Council stvara međunarodne mogućnosti za ljude u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, gradeći poverenje između njih širom sveta. Radimo u preko 100 zemalja i svake godine radimo sa milionima ljudi povezujući ih sa Velikom Britanijom i njenim najinteresantnijim oblastima: engleskim jezikom, umetnošću, obrazovanjem, načinom života i uređivanjem društva. Imamo iskustvo od 75 godina u ovim delatnostima.

Rad u British Council-u nudi jedinstvenu priliku da steknete iskustvo i razvijete veštine u modernoj organizaciji koja se veoma brzo menja i koja ima veliki uticaj širom sveta. Posao u British Council-u nudi prostor za svestranost, inicijativu i kreativnost u stimulativnoj sredini.

 

Koje su dugoročne karijerne mogućnosti?

Sa naše strane, imaćete punu podršku da kreirate svoju vlastitu karijeru. Bez obzira na polje vašeg posla, rad u British Council-u je jedinstvena prilika da razvijete široko primenljive veštine koje će vam uvek koristiti, koliko god dugo radili sa nama.

Uslovi i odredbe.

Uspešnim kandidatima će biti ponuđen ugovor na određeno vreme. Dužina trajanja ugovora zavisiće od prirode posla koji ćete obavljati. Molimo vas da se informišete o opisu posla za koji konkurišete kako biste se upoznali sa posebnim uslovima i odredbama samog posla.

Volontiranje i stažiranje

Nudimo mogućnost volontiranja i stažiranja studentima i drugim zainteresovanim pojednicima kako bi bili u prilici da steknu profesionalne veštine i praktično radno iskustvo u British Council-u.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI

Britanski savet je  posvećen politici jednakosti, različitosti i inkluzije i otvoren je za prijave svih delova društva. Radimo na takav način da ljudi ne budu diskriminisani po bilo kom osnovu, uključujući i godine starosti, posebne potrebe, nacionalnost, pol, versko ubeđenje i seksualnu orijentaciju.

ZAŠTITA DECE

Naša pravila o zaštiti dece su obavezna za sve zaposlene u British Council-u. Radimo na takav način da su deca uviek zaštićena. Kandidati za ovaj posao će biti u prilici da budu provereni o tome da li su pogodni za rad sa decom.

PRIVATNOST

Sve prijave će biti obrađene u skladu sa našim pravilima o privatnosti koja su dostupna na internetu.