Hvala što ste zainteresovani za rad u British Council-u u Srbiji. Informacije o trenutno otvorenim pozicijama i resursima koji vam mogu pomoći prilikom aplikacije možete pronaći na našem globalnom portalu za zapošljavanje.

You can find information about current vacancies and resources to support your application by clicking on the link below.
https://careers.britishcouncil.org/

British Council stvara međunarodne mogućnosti za ljude u Velikoj Britaniji i drugim zemljama, gradeći poverenje između njih širom sveta. Radimo u preko 100 zemalja i svake godine radimo sa milionima ljudi povezujući ih sa Velikom Britanijom i njenim najinteresantnijim oblastima: engleskim jezikom, umetnošću, obrazovanjem, načinom života i uređivanjem društva. Imamo iskustvo od 75 godina u ovim delatnostima.

Rad u British Council-u nudi jedinstvenu priliku da steknete iskustvo i razvijete veštine u modernoj organizaciji koja se veoma brzo menja i koja ima veliki uticaj širom sveta. Posao u British Council-u nudi prostor za svestranost, inicijativu i kreativnost u stimulativnoj sredini.

 

Koje su dugoročne karijerne mogućnosti?

Sa naše strane, imaćete punu podršku da kreirate svoju vlastitu karijeru. Bez obzira na polje vašeg posla, rad u British Council-u je jedinstvena prilika da razvijete široko primenljive veštine koje će vam uvek koristiti, koliko god dugo radili sa nama.

Uslovi i odredbe.

Uspešnim kandidatima će biti ponuđen ugovor na određeno vreme. Dužina trajanja ugovora zavisiće od prirode posla koji ćete obavljati. Molimo vas da se informišete o opisu posla za koji konkurišete kako biste se upoznali sa posebnim uslovima i odredbama samog posla.

Volontiranje i stažiranje

Nudimo mogućnost volontiranja i stažiranja studentima i drugim zainteresovanim pojednicima kako bi bili u prilici da steknu profesionalne veštine i praktično radno iskustvo u British Council-u.

JEDNAKE MOGUĆNOSTI

Britanski savet je  posvećen politici jednakosti, različitosti i inkluzije i otvoren je za prijave svih delova društva. Radimo na takav način da ljudi ne budu diskriminisani po bilo kom osnovu, uključujući i godine starosti, posebne potrebe, nacionalnost, pol, versko ubeđenje i seksualnu orijentaciju.

ZAŠTITA DECE

Naša pravila o zaštiti dece su obavezna za sve zaposlene u British Council-u. Radimo na takav način da su deca uviek zaštićena. Kandidati za ovaj posao će biti u prilici da budu provereni o tome da li su pogodni za rad sa decom.

PRIVATNOST

Sve prijave će biti obrađene u skladu sa našim pravilima o privatnosti koja su dostupna na internetu.