Aptis je business-to-business rešenje koje mogu koristiti različita ministarstva, multinacionalne kompanije, univerziteti, mala preduzeća kao i škole stranih jezika iz celog sveta prilikom ocene znanja englekog jezika.

Možete ga koristiti u sklopu svog programa za razvoj znanja engleskog jezika. Bez obzira na to da li pružate obuku licem u lice, ili koristite mešovito ili e-učenje, možete upotrebiti Aptis prilikom procene znanja pre i posle programa obuke. Ovo vam omogućava da procenite napredak kandidata tokom obuke koju ste sproveli. 

Aptis vam pruža pouzdanu ocenu znanja engleskog jezika vaših zaposlenih obzirom da je uporediv sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

U ovom delu