Aptis for business

KAKO ZNATE DA ČLANOVI VAŠEG TIMA IMAJU ZNANJE ENGLESKOG NA NIVOU KOJI JE POTREBAN KOMPANIJI U KOJOJ RADITE?

Aptis vam pruža precizan uvid u nivo znanja engleskog jezika vaših zaposlenih ili kandidata za posao.

Zbog toga ga veoma lako možete koristiti kako biste:

  • zaposlili i unapredili prave ljude
  • fokusirali trening na one oblasti koje će vam se najviše isplatiti
  • saznali koje su jake i slabe strane zaposlenih kada je reč o engleskom jeziku.

ZAŠTO IZABRATI APTIS?

  • Polaganje Aptisa možemo vrlo lako da organizujemo u vašim prostorijama i u vreme koje vama odgovara. Baš zbog toga je vrlo jednostavno zakazati testiranje.
  • Struktuiran je tako da može da, uz gramatiku i fond reči kao osnove testa, oceni i različite jezičke veštine – čitanje, pisanje, govor i slušanje.
  • Birate delove testa koji su relevantni za vaše poslovanje.
  • Testu se može pristupiti sa različitih uređaja kao što su tableti i kompjuteri, a test možete polagati i u standardnom formatu na papiru. Aptis može da se prilagodi najrazličitijim okolnostima.
  • Može se koristiti za ocenu različitih nivoa poznavanja engleskog, od A1 do C, što vam omogućava da putem istog testa, istovremeno, precizno ocenite znanje ljudi sa veoma dobrim i one sa slabijim nivoom engleskog jezika. 

KOJI TIP KOMPANIJA MOŽE DA KORISTI APTIS?

ADECCO POLAND – OGRANAK KOMPANIJE ADECCO GLOBAL, MEĐUNARODNOG LIDERA U PRUŽANJU HR USLUGA

Kompanija Adecco koristi Aptis kako bi testirala znanje zaposlenih koji rade sa klijentima i čiji je zadatak da registruju zahteve eksternih korisnika iz Evrope, Bliskog istoka i Azije na 11 jezika.

NetSol Technologies Inc. Pakistan, internacionalna kompanija koja pruža IT usluge u sektoru finansija

Kompanija NetSol koristi Aptis kako bi odredila potreban nivo znanja engleskog jezika za različita radna mesta i ocenila nivo znanja svojih zaposlenih radi daljeg treninga i obuke. Pored toga, Aptis se koristi u procesu selekcije kandidata kako bi se povećala efikasnost celokupnog procesa. 

NIS – NAFTNA INDUSTRIJA SRBIJE

NIS je koristio Aptis pri testiranju oko 350 kandidata za njihov nacionalni program zapošljavanja “Prva šansa”. Znanje kandidata je poređeno na osnovu rezultata Aptis testa, a oni koji su imali određeni broj bodova prolazili su u narednu fazu procesa selekcije. 

Spoljni linkovi