Aptis for NGO

Korišćenjem Aptis testa veoma lako možete oceniti i izmeriti razvoj veština engleskog jezika u vašoj organizaciji. Aptis je međunarodno priznat test engleskog jezika, a njegova fleksibilnost ga čini prigodnim za svako okruženje i kandidata, bez obzira na njihovo znanje engleskog.

  • Kao ministarstvo ili nevladina organizacija svoje projekte koji se bave razvojem poznavanja engleskog jezika možete dopuniti Aptis testom. Kada se koristi na početku, tokom i na kraju obuke može vam pomoći da precizno utvrdite napredak kandidata.
  • Takođe, Aptis možete iskoristiti kao alat koji će vam pomoći da utvrdite potrebe za obukom kada su u pitanju različite grupe ljudi.
  • Aptis se može prilagoditi tako da zadovolji sve vaše potrebe.

ZAŠTO KORISTITI APTIS?

  • Aptis je struktuiran tako da može da, pored gramatike i fonda reči koji su osnovni elementi testa, oceni različite jezičke veštine – čitanje, pisanje, govor i slušanje.
  • Birate delove testa koji su relevantni za vaše poslovanje.
  • Aptis test se može polagati na mestu i u vreme koje vama odgovara što vam štedi vreme prilikom zakazivanja polaganja.
  • Može se koristiti za ocenu različitih nivoa poznavanja engleskog, od A1 do C, što vam omogućava da putem istog testa, istovremeno, precizno ocenite znanje ljudi sa veoma dobrim i one sa slabijim poznavanjem engleskog jezika. 
  • Testu se može pristupiti sa različitih uređaja kao što su tableti i kompjuteri. Aptis može da se prilagodi najrazličitijim okolnostima.

External Links 

Primer upotrebe Aptis testa: Odbor za obrazovanje u Ruandi

Primer upotrebe Aptis testa: Biro za zapošljavanje Šri Lanke

Pogledajte