KAKO DA PRECIZNO OCENITE NIVO ZNANJA ENGLESKOG JEZIKA

Aptis je međunarodno uporediv test engleskog jezika koji možete koristiti:

 • kao deo svog programa razvoja engleskog jezika
 • kao alat za utvrđivanje oblasti u kojima je vašem nastavnom osoblju i učenicima odnosno studentima potrebna dodatna obuka
 • na početku, tokom i na kraju školske godine kako biste ocenili uspešnost svog nastavnog programa engleskog jezika
 • kako biste utvrdili slabe i jake strane kandidata koji polažu test.

PREDNOSTI:

 • Aptis koristi teme i događaje koji su relevantni za pojedinačne kandidate
 • Ocenjuje čitanje, pisanje, govor i slušanje – jednu od ovih veština ili njihovu kombinaciju
 • Veštine govora i pisanja ocenjuje tim naših stručnjaka za engleski jezik što obezbeđuje visok nivo preciznosti.
 • Aptis se može polagati u različitim formatima, bilo kada i bilo gde uz veoma kratko vreme dostave rezultata.

Aptis je fleksibilan, fer i merodavan test koji vam omogućuje da pouzdano ocenite znanje vašeg nastavnog osoblja i učenika odnosno studenata i pruža preciznu ocenu nivoa znanja engleskog jezika.

Rezultati su uporedivi sa nivoima Zajedničkog evropskog referentnog okvira za jezike što olakšava uočavanje oblasti u kojima je potreban dodatni napor, tako da lako možete prilagoditi svoje kurseve i obuke.

Može biti integrisan kao alat za ocenjivanje znanja pre i nakon pohađanja nastave u vašoj školi ili na univerzitetu, bez obzira na to da li je reč o klasičnoj nastavi, e-učenju ili mešovito rešenje.

ŠTA SVE APTIS MOŽE DA URADI ZA VAŠU INSTITUCIJU?

 • Možete da kombinujete veštine koje želite da testirate (pisanje, čitanje, govor i slušanje).
 • Možete postati naš partner i ko-brendirati svoj Aptis test.
 • Aptis testove pregledaju stručnjaci British Council-a.
 • Možemo prilagoditi sadržaj ovog testa tako da u potpunosti odgovara vašem nastavnom osoblju i učenicima odnosno studentima.
 • Nakon polaganja testa dobijate individualne i grupne izveštaje sa detaljnim obrazloženjem za svaku testiranu veštinu.

KOJI TIP INSTITUCIJA KORISTI APTIS?

Aptis koriste različite institucije kao što su ministarstva, univerziteti, škole stranih jezika, kao i međunarodne i private škole.

External links

Primer upotrebe Aptis testa: Inicijativa za obrazovanje u Pandžabu