Managing Aptis

NA KOJI NAČIN ŽELITE DA KORISTITE APTIS?

  • Ukoliko sami organizujete testiranje: Mi pružamo sve što vam je potrebno da biste sami sproveli test, u vreme koje vama odgovara. Koristeći Aptis sami možete pratiti testiranje i sastaviti sopstvene izveštaje.
  • Ukoliko mi organizujemo testiranje: Razumemo da vaša kompanija ili organizacija možda nema vremena da sama sprovodi proces testiranja, zbog toga možemo sprovesti testiranje za vas: od podešavanja računara na kojima se ono vrši do prezentovanja rezultata. Takođe, možemo vam ponuditi i osoblje koje će dežurati na testiranju i osigurati sigurne uslove za testiranje.

REZULTATI

Skalirani rezultat (0–50) se dodeljuje svakoj veštini koju testiramo i možete ga koristiti za poređenje pojedinačnih kandidata. Takođe vam može pomoći pri praćenju napretka kandidata koji više puta polažu test.

Možete odabrati da vam rezultate predstavimo u pojedinačnom ili grupnom formatu, što vam omogućava da analizirate učinak pojedinaca, ali i čitavih odeljenja u svojoj firmi.

Fleksibilan način polaganja

TESTIRANJE PUTEM RAČUNARA

Najlakši način polaganja Aptisa je putem računara koji omogućava:

• testiranje na radnom mestu kada vama to odgovara

• testiranje putem računara ili tableta

• kandidatima da polažu test u različito vreme, koje odgovara i njima i vašem načinu rada

• kandidatima da ga preuzmu fajlove i polažu test u vreme koje im odgovara

• brzu obradu rezultata

• niske troškove sprovođenja testiranja.

Brzo i efikasno organizovanje testiranja i obrada rezultata

Možemo vam ponuditi rešenje u kome od polaganja testa do dostavljanja izveštaja sa rezultatima prođe najviše 48 sati. Takođe, veštine govora i pisanja se veoma brzo ocenjuju stručnjaci British Council-a.

EFIKASNOST – kontaktirajte nas kako bismo vam poslali ponudu koja je prilagođena vašim potrebama.

Bez obzira na to da li želite da testirate potencijalne kandidate za novo radno mesto ili ocenite nivo poznavanja engleskog jezika vaših zaposlenih, Aptis je pametna investicija koja će biti od velike vrednosti za vašu kompaniju.

 

  • Prilagodite testiranje tako da meri samo ono što vi smatrate važnim.
  • Veći broj testova vas može kvalifikovati za jedan od naših popusta.
  • Niska cena testiranja znači da možete ponoviti testiranje zaposlenih. Odlično rešenje ukoliko želite da pratite napredak zaposlenih tokom dužeg vremenskog perioda.

 

PRILAGODLJIV POTREBAMA VAŠEG POSLOVANJA

  • Ocenjujte one jezičke veštine koje su vama bitne (pisanje, čitanje, govor ili slušanje) ili izaberite sve četiri. Prilagodite test delatnosti kojom se bavite, na primer: finansije, turizam ili obrazovanje.
  • Koncentrišite se na one performanse koji su vama bitne: održite svoju poziciju na tržištu i zaštitite svoju reputaciju.

Pravičan i siguran

Aptis kandidatima pruža jednake mogućnosti da pokažu svoje znanje engleskog jezika. Test je specifično razvijen tao da bude kulturološki neutralan i na taj način predstavlja pravičnu platformu za testiranje svih kandidata.

Postoji nekoliko verzija pitanja za Aptis uz stalno dodavanje novih materijala. Ovo znači da dva kandidata koja polažu test u istoj prostoriji neće dobiti ista pitanja.

Precizni i pouzdani rezultati

 Imamo preko 70 godina iskustva u testiranju engleskog jezika.

Rezultati Aptis testa su tačni i pouzdani: istraživanja pokazuju da kandidati dobijaju slične rezultate kada polažu test više puta u kratkom vremenskom periodu obzirom da naši stručnjaci ocenjuju pisani i govorni deo testa. Posetite stranicu o našem istraživanju kako biste saznali više informacija o naučnim istraživanjima koje sprovodimo, a koja se tiču testiranja jezičkih veština.

Rezultati koji se dobijaju su uporedivi sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike (CEFR). Test pruža informacije o CEFR nivou za svaku veštinu koja se testira (A1–C). Ukoliko testirate sve četiri veštine dostavićemo vam izveštaj koji prikazuje sveukupni CEFR nivo. CEFR se koristi u celom svetu kao referenti okvir za merenje nivoa poznavanja engleskog jezika.