Aptis research

ŠTA JE APTIS

Imamo 70 godina iskustva u testiranju nivoa znanja engleskog jezika u celom svetu. Naši stručnjaci su razvili Aptis test na osnovu najnovijih istraživanja iz ove oblasti.

Aptis može da se koristiti pri proceni poznavanja sve četiri vrste jezičkih veština – govor, pisanje, čitanje i slušanje. Takođe, Aptis uključuje i test gramatike i vokabulara. Koje veštine će se ocenjivati zavisi od tipa organizacije kojoj je test namenjen (da li je u pitanju poslodavac ili organizacija koja se bavi različitim vrstama obuke).

KAKO MOGU DA POLAŽEM APTIS TEST?

Više informacija o polaganju ovog testa možete dobiti od naših partnerskih privatnih škola jezika, vašeg poslodavca i univerziteta/škole. Ne možete se prijaviti za polaganje direktno putem nas.

ŠTA MOJ REZULTAT ZNAČI?

Nakon polaganja testa dobićete rezultat koji je baziran na Zajedničkom evropskom okviru za jezike (CEFR). On će prikazati vaš CEFR nivo (A1–C) za svaku veštinu koja je ocenjivana. Ukoliko su testirane sve četiri veštine dobićete svoj ukupni CEFR nivo. Zajedno sa ovim nivoom, dobićete i rezultat na skali od 0 do 50 koji pokazuje vaš uspeh za svaki deo testa.

Pogledajte kako izgleda primer rezultata testa.

U ovom delu