Slušanje obuhvata 25 pitanja, podeljenih na tri tipa i traje do 55 minuta.

Spoljni linkovi