British Council je otvorio svoja vrata u Beogradu 1940. godine, i od tada je naša svrha pa do danas da izgradimo odnose među ljudima u Velikoj Britaniji i Srbiji koristeći obrazovanje i kulturu kako bi se narodi povezali. Tokom poslednjih 80 godina, uspešno smo spojili stotine hiljada ljudi iz Velike Britanije sa Srbijom i ljude Srbije sa Velikom Britanijom. Tokom godinam ostvarili smo mnoge razmene, izložbe, naučne i studijske posete kao i programe za reforme raznih oblasti trudeći se u svakom trenutku da predstavimo najbolje iz jedne i druge zemlje. 

Ovaj nam jubilej definitivno pruža priliku da razmislimo o tome koliko su se modaliteti i mediji našeg rada promenili, dok nam je ideja i dalje ista - da se ljudi osećaju bliže jedni drugima. U početku pokušavali da ljudima u Srbiji približimo britanski način života, organizovali smo čajanke i demonstrirali ping pong i tenis. Danas puno radimo u obalasti digitalne umetnosti i "gejminga" a započeli smo sa postavljanjem Šekspirovih drama u beogradskim pozorištima. U obrazovanju smo započeli sa kursevima engleskog jezika, a sada sprovodimo jedan od najvažnijih programa za osnovne škole u regionu pod imenom „Škole za 21. vek“. Tokom svih godina rada u Srbiji, stalno su jačala partnerstva sa relevantnim institucijama, a mi se trudimo da ih negujemo i danas. 

Svet se dramatično promenio u 80 godina, ali naša želja za izgradnjom odnosa između Velike Britanije i Srbije kroz umetnost i kulturu ostaje ista i to je nešto što treba da slavimo i negujemo. U nastavku pogledajte neke od upečatljivih istorijskih momenata za British Council u Srbiji. 
 

Neki od nama bitnih momenata u Srbiji

 

80. godina, slika 2
80. godina, slika 3
80. godina, slika 4
80. godina, slika 5
80. godina, slika 6