Our work in education ©

Mat Wright, British Council Photos

Rad British Council-a u Srbiji je tradicionalno u sektoru obrazovanja. U saradnji sa partnerima iz javnog i privatnog sektora, kao i civilnog društva, British Council se zalaže za reforme i unapređenje kvaliteta, omogućava pristup visokokvalitetnom obrazovanju, i neguje bolje razumevanje između dveju kultura – Srbije i Velike Britanije.

Pogledajte