Razvoj digitalnih veština je, zajedno sa poznavanjem jezika i preduzetničkim veštinama, u središtu EU agende za razvoja veština. Kako bi podržali napore Srbije da uskladi svoje razvojne ciljeve sa ciljevima EU, naš rad u ovoj oblasti uključuje podršku razvoju obrazovnih politika, podizanje kapaciteta institucija i programe obuke nastavnika i direktora u osnovnim i srednjim školama o upotrebi novih tehnologija u obrazovanju.

 Budući projekti